Děkan leadership guruů

Warren G. Bennis

Warren G. Bennis je eminentním profesorem business administrace na University of Southern California, kde je též zakládajícím předsedou Leadership Institute. Je význačným členem mnoha a mnoha učených společností. Je autorem 28 knih o leadershipu a změnách; mezi nejznámější pravděpodobně patří „On becoming a Lídr”, která byla přeložena celkem do jednadvaceti jazyků. Warren G. Bennis je také konzultantem: radil mnoha firmám z Fortune 500 i čtyřem U.S. prezidentům. V roce 1993 a 1996 byl Wall Street Journalem označen jako jeden z deseti nejlepších přednášejících o managementu, zatímco FORBES jej prostě nazval „děkanem leadership guruů”.

Na internetu najdete mnoho zdrojů, které citují myšlenky tohoto význačného myslitele, učitele autora a konzultanta. Sebral jsem je a dávám Vám je k dispozici. Doufám, že se Vám budou líbit a doufám, že Vás k něčemu inspirují.

Problematické organizace jsou obyčejně příliš řízeny a nedostatečně vedeny.
Být lídrem je synonymum s být sebou. Je to přesně tak jednoduché a přesně tak také obtížné.
Nejnebezpečnějším mýtem je přesvědčení, že lídrem se člověk rodí - že existuje nějaký genetický faktor leadershipu. Tento mýtus tvrdí, že lidé prostě určité charismatické kvality mají, nebo nemají. Nesmysl; právě opak je pravdou. Lídři se spíše vytvářejí, než rodí.
Excelence je lepším učitelem, než průměrnost. Hodiny průměrnosti dostanete kdekoliv. Opravdový vhled naleznete pouze ve studiu výjimečnosti.
Dobří lídři dávají lidem pociťovat, že jsou přímo v srdci dění, nikoliv na okraji. Každý pak cítí, že právě on nebo ona je tím, kdo dělá organizaci úspěšnou. Když k tomuto dojde, lidé přes tento pocit důležitosti cítí, že jejich práce má smysl.
Velké věci se uskutečňují talentovanými lidmi, kteří věří, že je uskuteční.
Lídři musí povzbuzovat své organizace, aby tancovali podle muziky, která je zatím neslyšitelná.
Leadership je způsobilost přeměnit vizi do reality.
Naše tendence vytvářet hrdiny málokdy odpovídá realitě toho, že mnoho nejednoduchých problémů vyžaduje kolektivní řešení.
Ke kreativitě existují dvě cesty. Jedna je zpívat a tančit. Druhá je vytvořit rostředí, ve kterém se zpěvákům a tanečníkům daří.
Mezi informací a jejím významem je hluboký rozdíl.
Leadership je moudré užívání síly. Síla je kapacita která přeměňuje záměr v realitu a udržuje ji.
Manažeři akceptují současný stav, lídři mu čelí.
Všichni lídři, které jsem potkal, ať již byli odkudkoliv, vzpomínali na nějaké ztroskotání, které se jim přihodilo, a které pro ně bylo osobně velmi obtížné, nebo dokonce traumatizující, a které v nich vyvolalo beznadějný pocit dotknutí se samého dna. V ten moment, jako by se jejich duše dotkla ocel; byl to moment nezlomnosti, kterou lídři potřebují.
Lidé, kteří sebe nedovedou objevit nebo znovuobjevit sebe sama, se musí spokojit s vypůjčenými pózami, druhořadými idejemi a zapadnutím do řady místo vyniknutí.
Jaký je dobrý následovník? Tou nejdůležitější charakteristikou může být ochota říkat pravdu. Ve světě s narůstající komplexností jsou lídři stále více závislí na dobrých informacích od svých lidí, a to jak na těch, které lídři slyšet chtějí, tak i na těch, které slyšet nechtějí. Následovníci, kteří říkají pravdu a lídři, kteří jim naslouchají, to je opravdu neporazitelná kombinace.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se