Smrtící praktiky

Tento název jsem si vypůjčil od thrilleru Petera Clementa z lékařského prostředí. Nejenom v praktickém lékařství, ale i v managementu existují smrtící praktiky; praktiky, které končí „smrtí” toho, kdo je provádí, nebo toho, na kom jsou prováděny. Smrtící praktiky prováděné v organizaci však mohou mít i širší dopad: mohou skončit i smrtí celé organizace.

Smrtící praktiky, o kterých zde budu pojednávat, jsou známy pod jménem psychická manipulace.

Možná, že se ve vám stává, že děláte něco proti své vůli. Tušíte, cítíte, že nechcete, ale přeci jenom to na žádost či příkaz někoho uděláte. Nemáte dobrý pocit a chtěli byste se tomu vzepřít. Ale neuděláte to. Možná, že jste obětí psychické manipulace.

Možná, že na své podřízené nadáváte, že jsou neschopní, líní, neochotní a nespolehliví. Možná, že proto stále musíte do něčeho nutit. Možná, že vy sami, v dobré víře a s těmi nejlepšími úmysly, lidmi manipulujete.

Manipulace je formou psychologického zneužívání, nebo týrání. Jde o neférové a nemorální metody jak ovládnout myšlení druhé osoby, nebo osob. Vyskytuje se v domácnostech, na pracovištích a vůbec všude tam, kde je manipulátor a oběť. Jeden bez druhého nemohou existovat.

První věcí, kterou bychom měli umět, je poznat, že jde o manipulaci. Druhou dobrou věcí je k tomu zaujmout postoj a něco udělat.

Francouzská psycholožka Isabelle Nazare-Aga, autorka knih „Láska a manipulace” a „Nenechte sebou manipulovat”, které vyšly v českém překladu, uvádí 30 znaků, podle nichž lze manipulátora poznat.

Daná osoba je manipulátor, pokud vyhovuje alespoň v deseti bodech z následujícího seznamu:

 1. Je egocentrický.
 2. Přenáší zodpovědnost ze sebe na druhé.
 3. Navozuje u oběti pocit viny.
 4. Nesděluje jasně své požadavky, potřeby.
 5. Odpovídá většinou neurčitě.
 6. Mění své postoje podle situace a podle osoby, s níž právě komunikuje.
 7. Své potřeby zakrývá logickými důvody.
 8. Požaduje od druhých dokonalost, neměnnost názorů apod.
 9. Zpochybňuje kvality druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
 10. Rád komunikuje nepřímo. Přes třetí osobu, telefonicky, písemně apod.
 11. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost. Rozděluje, aby mohl lépe panovat.
 12. Často ze sebe dělá oběť, aby ho ostatní litovali.
 13. Nedbá na žádosti druhých, přičemž tvrdí pravý opak.
 14. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb.
 15. Citově či jinak vydírá nebo vyhrožuje. Skrytě nebo otevřeně.
 16. Často mění téma uprostřed hovoru.
 17. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám.
 18. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se tak vyvolat dojem, že „má navrch“.
 19. Lže.
 20. Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu. Překrucuje a interpretuje výroky druhých.
 21. Závidí třeba i osobám velmi blízkým.
 22. Nesnáší kritiku. Dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
 23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
 24. Často vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
 25. Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
 26. Dává dary, snaží se zalíbit, lichotí a nečekaně projevuje drobné úsluhy.
 27. V jeho přítomnosti se ostatní cítí nepříjemně a nesvobodně.
 28. Jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých.
 29. Přiměje oběť k jednání, které by o vlastní vůli nejspíš nedopustila.
 30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

Pokud jste si tento test provedli na sobě a zjistili jste, že dvěma, třemi body vyhovujete charakteristice manipulátora, neděste se. Berte to jako příležitost ke zlepšení. S trochou vynalézavosti, vytrvalosti, energie a nadšení si jistě brzy osvojíte alternativní vzorce chování.

Co však dělat, jste-li obětí manipulace?

Pominu-li „dokonalý” symbiotický vztah, ve kterém se manipulátor i oběť ve svých rolích cítí dobře, a tedy nemají důvod s tím něco dělat, existují dvě krajní řešení - útok, nebo úprk. Mezi těmito mezemi existuje však celé kontinuum řešení, které se odvíjejí od konkrétní situace i zainteresovaných osob.

Základní formy obrany před manipulací ze strany jiných jsou tyto:

 • Posilovat si sebevědomí. To, že se manipulátor v něčem vyzná lépe, než vy, neznamená, že je lepší člověk. I oběť manipulace, ať jste to vy, nebo jiný, umí něco, co on neumí.
 • Mít jasnou představu o svých právech. Jednak jsou to práva daná legislativou, nebo smluvně, jsou tu však i vaše práva - práva lidské bytosti. Přečtěte si o nich něco a zamyslete se nad nimi. Například máte právo říkat to, co cítíte nebo myslíte, namísto toho, co byste podle manipulátora říkat nebo vidět měli. Například máte právo cítit se tak, jak se cítíte, namísto toho, jak byste se podle něj cítit měli.
 • Umět říci ne, odmítnout manipulátorovu (neoprávněnou) žádost. Je to vaše právo.

A vůbec, nalezněte si na každou z manipulačních technik svůj vlastní způsob obrany! A pomozte s tím i ostatním lidem v dosahu manipulátora. Někdy úplně postačí to pojmenovat a popsat: vysvětlete, co dělá a jak to dělá.

To radí psychologové. My, manažeři, jsme trochu drsnějšího zrna, než stále milí a chápaví psychologové a nespokojíme se pouze s reakcí na vnější události. Bereme věci do svých rukou a přecházíme do „protiútoku”.

Jednou z variant je použít na manipulátora jeho vlastní praktiky. Nevím zda budou fungovat; nezkoušel jsem to, protože je považuji za nehodné pro opravdového manažera. Charakterní manažer jejich použitím degraduje sám sebe na manipulátorovi úroveň.

Další varianta je manipulátora upozornit na nevhodnost, neetičnost jeho chování, seznámit jej s důsledky a ukázat mu alternativní způsoby. Někdy to zabere, někdy ne. Je dobré říci, že při projednávání manipulace je třeba oddělit výsledky od vlastního chování. Manipulátoři se totiž často ohánějí dosaženými výsledků - proč bych měl měnit chování, když výsledky mám? Neříkám, že manipulací nelze dosáhnout dobrých podnikatelských výsledků. Důkazem toho jsou například kolumbijské drogové kartely, nebo obchodníci s bílým masem; o jejich ziskovosti se „normálním podnikatelům” může jenom zdát. Myslím však, že každý vedoucí by měl zvážit i to, jakými prostředky jsou výsledky dosaženy.

Setkal jsem se i s názory: „Nebudu manipulovat, až na tom budeme dobře, až nebudou takové tlaky, až ..., až ...” Nesmysl. Neeticky, nemorálně dosažený výsledek navždy poznamená budoucnost. Věřte mi, nestojí to zato.

Jak říkám, někdy varianta osobního pohovoru zabere, někdy ne. Když ne, je čas se rozloučit. Bez toho, že byste si dělali výčitky - jsou případy, které prostě manažersky zvládnout nelze.

Například jsou to případy člověka, který standardně vyhovuje ve více, než v deseti bodech, a je tudíž „opravdovým” manipulátorem. Zde již nabádám k mimořádné obezřetnosti! Je totiž docela pravděpodobné, že v tomto případě může jít o poruchu osobnosti. Jestliže daný člověk standardně používá nadpoloviční množství manipulativních technik, je to téměř jistota.

Pokud se díváte na akčí filmy, pak víte, že se tam nutně vyskytují záporní hrdinové: lidské zrůdy, šílení géniové, či děsiví mimozemšťané. Mají společnou jednu věc - poruchu osobnosti (ve smyslu normálního lidského chápání). Specifická porucha osobnosti je těžké narušení charakterové skladby a tendencí v chování jedince, zahrnující obvykle několik oblastí osobnosti. Vezměte zároveň na vědomí, že vysoké IQ a porucha osobnosti se nevylučují, jsou to dvě nesouvisející věci.

V běžné praxi organizace je náprava porušeného charakteru prakticky nemožná; vždyť často nepomáhá ani psychoterapeutická, nebo ústavní a medikamenty podpořená léčba! Je-li tedy takový těžký „manipulátor od přírody” vaším podřízeným, vezměte, prosím, na vědomí, že s poruchou jeho osobnosti, a tedy ani s jeho chováním, velmi pravděpodobně sami nic neuděláte. Je-li takový člověk vaším nadřízeným, uděláte s tím ještě méně. Doporučuji se rozloučit. V businessu, a nejenom v něm, platí, že

Nemá smysl ztrácet energii a čas na věci, které nezměníte. Je lepší se věnovat těm, které změnit můžete.

A nakonec: když s manipulací neuděláte nic a necháte ji hezky pěkně vzkvétat, dříve, nebo později stejně poznáte, proč tomu říkám smrtící praktiky.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se