Jak se stát tím nejlepším šéfem

Na ArticleSpehere.com vyšel nedávno docela zajímavý článek Paula Wilsona o tom, jak se stát tím nejlepším šéfem.

Stručně řečeno tak, se stanete dobrým lídrem.

K tomu je, dle autora, bezpodmínečně nutné, abyste dodrželi deset následujících věcí.

1. veďte organizaci tam, kde ještě nikdy nebyla.

Poslání organizace musí obsahovat vyzrálé cíle, zdravé zisky, velké ideály a příležitosti k dosažení nových výšin pro zaměstnance . To dává zaměstnancům pocit sounáležitosti s organizací.

2. vítejte iniciativy a přijímejte dobré nápady od všech zaměstnanců.

Nestohujte je pouze k dalším dobrým nápadům, ale také je zavádějte. Nejlepší organizace jsou postaveny na příspěvku každého. Uznávat a oceňovat tyto příspěvky, velké i malé, je stejně tak důležité.

3. buďte schopní a kvalifikovaní.

Musíte mít určité předpoklady a zvědavost k tomu, abyste přesně věděli, jak vám každá organizační jednotka funguje, v čem je dobrá a v čem naopak potřebuje korekce. Musíte také ovládat umění kdy a jak události zastavit, a kdy a jak jim nechat volný průběh.

4. buďte pružní ve smyslu pružnosti ducha i akce.

To vám umožní přizpůsobovat se neustále se měnící situaci bez toho, že byste zhroutili. Vítězství a porážky k podnikání nerozlučně patří. Pokud se dostanete do slepé uličky, seberte odvahu a bez otálení změňte směr.

5. musíte bezpodmínečně zvládnout interpersonální dovednosti a umění komunikace.

Pracujte vedle zaměstnanců a dopřávejte jim sluchu. Probírejte s nimi problémy a budete překvapeni, jak dobře a rychle se dá najít řešení neřešitelných problémů. Veďte organizaci pevnou a laskavou rukou.

6. veďte tým, ne tichou skupinu s jedním vedoucím.

Delegujte odpovědnosti a ubezpečte se, že jsou plněny. Buďte kolegiální a důvěřujte těm, kteří si to zasloužili. Aby byl tým kvalitní, musíte do něj nabrat dobré lidi. Připusťte a podporujte nezávislé myšlení a činnosti; za předpokladu, že jsou nastavené úkoly plněny.

Nedomnívám se, že je nutné nebo vhodné zřizovat za všech okolností týmy. Jak kdy. Někdy stačí skupiny.

Nedomnívám se, že důvěřovat je nutné pouze těm, kteří si to „nějak zasloužili”; myslím, že je dobré důvěřovat i těm, kteří vloženou důvěru nezklamali.

Nedomnívám se, že vázat nezávislé myšlení a činnost lidí na podmínku plnění úkolů je vhodné za všech okolností; někdy to vhodné je, jindy ne.

7. učte se efektivní komunikaci.

Aby organizace běžela jako hladce namazaný stroj, je nutná excelentní vnitřní i vnější komunikace. Čestnost, fórová hra a integrita jsou k tomu klíčem. Je nutné dodržovat sliby klientům i ostatním zainteresovaným stranám. Mlžení a podrazy jsou vyloučeny.

8. zostřete a rozviňte své instinkty na patřičnou úroveň.

Většina podnikatelských rozhodnutí se dělá intuitivně a intuice vyrůstá ze zkušenosti a praxe.

9. buďte efektivní.

Motivujte pracovníky, zaslužte si jejich obdiv a respekt. Vaše rozhodnutí musí přijít „právě v ten správný okamžik”a musí to být „právě to správné” rozhodnutí. Vzápětí za rozhodnutím by měl následovat čin.

10. berte na sebe riziko a překonávejte pochyby a strach ze selhání.

Pokud do rozumných rizik nepůjdete, nikdy nedosáhnete ničeho významnějšího. Učte se ze svých chyb a nikdy se nestyďte si říci o radu.

Závěrem článku jeho autor dodává:

Dobrý lídr je zároveň excelentním mentorem: nejenom, že zná pracovní schopnosti svých lidí, ale zná také jejich osobní ambice a aspirace. Je jim i přítelem, filosofem a průvodcem.

Paul Wilson


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se