Jack Welch - 29 zásad pro vedení lidí a podniků

Jack Welch

V minulé inspiraci pro vedení lidí jsme si přečetli osm zásadních pravidel Jacka Welche pro vedení lidí. Dnes si je doplníme o dalších dvacet devět pravidel. Tentokrát to nebudou jenom pravidla o vedení lidí, ale též o vedení a řízení podniků. Převzal jsem je z knihy „29 Leadership Secrets from Jack Welch” od autora Roberta Slatera, který je volně zpracoval dle Welchovy knihy „Get Better or Get Beaten”.

V minulém příspěvku jsem napsal, že ne všechna z uvedených pravidel nebudou asi akceptovatelná pro každého. Nyní upozorňuji, že tentokrát je to ještě o dost silnější. V jeho zásadách se to hemží slůvky „eliminovat”, „zbavit se”, „zarazit poslední hřebík do rakve” a podobně. Opravdu to vypadá, jakoby Jack upsal svoji duši ne ďáblu, ale GE, firmě, ve které přes dvacet let působil jako výkonný ředitel a předseda představenstva! Jack však není, přes svojí přezdívku Neutronový Jack, žádný neflexibilní sekerník. Umí toho hodně i na tom druhém, milém konci. Spektrum má opravdu obdivuhodné...

Nadechněte se a uklidněte se - dnes je rad pro vedení lidí a podniků opravdu hodně!

1. Zapřáhněte sílu změny

Akceptujte změnu.
Podnikoví lídři, kteří berou změnu jako nepřítele, nebudou ve své práci úspěšní. Změna, to je při podnikání jediná konstanta a úspěšný podnikový lídr musí být schopen „číst” ve stále se měnícím podnikatelském prostředí.

Ať vaši zaměstnanci vědí, že změny nikdy nekončí.
Naučte své kolegy vidět změnu jako příležitost, jako výzvu, která se překonává tvrdou prací a chytrostí.

Připravte se předělat svoji agendu.
Welch vždycky povzbuzoval své manažery a zaměstnance, aby byli vždy připraveni předělat svoji agendu, je-li to nutné.

2. Čelte realitě

Čelte se realitě.
Podnikoví lídři, kteří se realitě vyhýbají, jsou odsouzeni k neúspěchu.

Na základě reality konejte rychle!
Ti, kteří opravdu čelí realitě, musí přizpůsobit svoji podnikatelskou strategii, aby realitu odrážela a musí to udělat rychle.

Měňte svoje podnikání.
„Strčte hlavu do písku,” říká Welch „a budete neúspěšní. Čelte realitě a pak můžete změnit nepříznivou situaci ve velkolepou.”

3. Méně řídit znamená lépe řídit

Méně řiďte.
Naučte se manažery řídit méně, i když jim jejich výcvik napovídá opak.

Budujte důvěru.
Berte zaměstnance s respektem a vytvářejte jejich důvěru.

4. Vytvořte vizi a pak uhněte z cesty

Jděte lidem z cesty.
Zaměstnanci nepotřebují stálý dohled. Nechte je dělat jejich práci. Výsledky vás překvapí.

Koncentrujte se na vizi, ne na dohlížení.
Méně řídit znamená mít čas na velké myšlenky a idee, ze kterých bude mít podnik přínos.

Business je jednoduchý.
Komplikace nastávají, jestliže jsou lidé odříznuti od podstatných informací.

Vždy držte na paměti pět následujících klíčových věcí:
Jak vypadá vaše globální konkurenční prostředí? Co udělala vaše konkurence v posledních třech letech? A co jste za stejné období udělali vy? Jak se vypořádáte s budoucností? Jaké máte plány, abyste konkurenci přeskočili?

Management, to je alokování lidí a zdrojů.
Dejte správné lidi na správné místo, dejte jim, co potřebují a pak jim uhněte z cesty.

Manažeři vedou s pomocí vize.
Manažeři musí ostatní přesvědčit k akci silou vize.

5. Nesledujte jedinou centrální ideu; namísto toho nastavte podnikatelskou strategii jako několik málo jasných obecných cílů.

Pro váš tým vytvořte obecný rámec.
Nepokoušejte se o vytvoření detailních pravidel hry pro každou situaci.

Vytvořte hodnoty, kterou jsou konzistentní s firmí vizí.
Hodnoty by měly odrážet firemní vizi, její kulturu a její cíle.

Ujistěte se, že existuje manévrovací prostor.
Klíčové hodnoty by měly být trvalé, avšak strategie se může měnit se změnami konkurenčního prostředí.

6. Pečujte o zaměstnance, kteří sdílí firemní hodnoty

Dejte zaměstnancům více odpovědnosti a oni oplátkou budou činit lepší rozhodnutí.
Tím, že zvýšíte odpovědnost vašich zaměstnanců, zvýšíte produktivitu vaší firmy.

Pěstujte si zaměstnance, kteří žijí firemními hodnotami, a to dokonce i tehdy, když nedosahují svých výsledků.
Pokud jsou jejich výsledky stále slabé, zvažte změnu jejich pozice.

Zbavte se pracovníků, kteří firemní hodnoty nesdílí, a to i tehdy, jestliže vykazují dobré výsledky.
Je to obtížné, avšak zcela nezbytné.

7. Sledujte cesty jak vytvářet příležitosti ke zlepšení vaší konkurenceschopnosti

Nestrkejte hlavu do písku.
Držte prst na tepu konkurenčního prostředí. Zejména pak na klíčových proměnných, které vytvářejí příležitosti a výzvy pro vaše podnikání.

Dívejte se na věci takové, jaké jsou.
Alokujte zdroje na vaše tržně nejlepší produkty, zmrazte churavějící a odvrhněte ty, které konkurenční nejsou.

Začněte s vizí.
Žádná změna se neuskuteční bez jasné vize, kam vás má změna zavést. Nejsmělejší vize se může ukázat, jako nejlepší.

8. Buďte jedničkou, nebo dvojkou a stále předefinovávejte váš trh

Rozvíjejte vaše tržně nejlepší produkty.
Číslo jedna a dva jsou schopny ustát i horší doby, ale ty další jsou schopny vás v horších dobách stáhnout ještě níže.

Svůj trh si vymezte zeširoka.
Neudělejte chybu, že si trh vymezíte tak úzce, že si zavřete dveře před rostoucími tržními segmenty.

9. Redukujte, dokud není příliš pozdě!

I v dobrých dobách pravidelně revidujte náklady a počty lidí.
Nepředpokládejte, že když je to teď dobré, že to tak bude stále.

Neveďte lidi jako by to byla soutěž popularity.
Ředitel nevede firmu, jakoby to byla soutěž popularity. (Welch neváhal být nepopulárním, když odmítal konvence a konvenční pravdy.) Dělejte to, co si myslíte, že je z dlouhodobého hlediska dobré pro vaši organizaci, a ne to, co se líbí.

Pamatujte, že tvrdší opatření dnes mohou zabránit daleko vážnějším problémům zítřka.

10. Dělejte akvizice, které pro vás znamenají kvantový skok!

Snažte se o kvantové skoky, i když to jde proti vaší podnikové kultuře.

Myslete mimo běžné rámce.

Snažte se lovit i malé příležitosti.
A ty velké a smělé musí být součástí trpělivého, systematického přístupu ke spojenectvím a akvizicím.

11. Učící se kultura I: neomezujte lidi, avšak zmocňujte je, aby pěstovali učící se kulturu

Ve firmě zdůrazněte sdílení nápadů.
Má vaše firma zajištěno, že dochází k výměně názorů každé firemní úrovni, a že názory jsou sbírány ze všech koutů vaší firmy?

Vyhledejte a implementujte nejlepší nápady, a to bez ohledu na to, odkud přicházejí.
Welch například zlikvidoval představu, že nejlepší nápady přicházejí pouze zevnitř.

Přesvědčte se, že dobré nápady jsou následovány jejich implementací.
Dokud za ideou nenásleduje čin, nemá významnější dopad.

12. Učící se kultura II: nejlepší nápady dejte do businessu, a to bez ohledu na to, odkud nápady pocházejí

Z vyhledávání nových nápadů udělejte prioritu pro každého zaměstnance.
V dnešním konkurenčním prostředí si nemohou organizace dovolit někoho ponechat stranou.

Mějte pravidelné schůzky k výměně a sdílení nápadů.
Dávejte dohromady různé skupiny manažerů. Ujistěte se, že nápady jsou transformovány do aktivit.

Odměňujte zaměstnance za sdílení znalostí.
Nalezněte cesty, jak odměňovat manažery a zaměstnance za sdílení nápadů a implementaci nejlepších praktik do života firmy na každé úrovni.

13. Vítězové jednadvacátého století budou globální

Nejdříve si dejte do pořádku svůj vlastní domov.
Ujistěte se, že předtím, než expandujete do zahraničí, je vaše základna pevná.

Myslete globálně i lokálně.
Aby firmy mohly působit v globální ekonomice, musí se pro každý mezinárodní trh vyvinout odlišnou strategii. To, co je globální, je podnikání, a nikoliv firmy.

Uvědomte si, že při globalizaci existují určité vývojové stupně.
Nejdříve je tu export. Lokální produkce může být na druhém místě. A nakonec, jako třetí při globalizaci, může být získávání lokálních zdrojů.

14. Brzda: zbavte se svého tuku!

Zbavte se každé manažerské úrovně, která nepřináší skutečnou hodnotu.
Ptejte se sami sebe: Jak já mohu zlepšit komunikaci mezi těmi dole? Jestliže si odpovíte, že tak, že zlikvidujte nějakou úroveň, pak ji zlikvidujte.

Nenechte emoce, aby vám vstupovaly do cesty.
Ořezávání výkonných pozic mohou být pro manažera ta nejtěžší rozhodnutí. Rozhodujte na základě objektivních kritérií, nikoliv vztahů.

15. Zažehněte produktivitu třemi nástroji: rychlostí, jednoduchostí, sebedůvěrou

Podporujte tři atributy: rychlost, jednoduchost, sebedůvěra.
Uvedené tři atributy dávají vznik organizaci, která je schopna změny v měnícím se prostředí.

Začněte s jednoduchým sdělením.
To nejefektivnější komunikační sdělení je to, kterému lze snadno porozumět. Jestliže bude vaše vize pochopena, zažehne lidské zaujetí a produktivitu.

Zajistěte prostředí, které pěstuje sebedůvěru.
Pomozte lidem porozumět tomu, jak jejich úsilí pomáhá firmě uspět. Nalezněte cesty, které umožňují lidem riskovat a vyhrát.

16. Chovejte se jako malá firma

Chovejte se, jako by vaše velká firma byla malá: s osobním zaujetím a neformálností.

Strukturujte firmu „do mala”.
Welch odstraňoval úrovně a organizační složky, které nepřinášely hodnotu. Jestliže je vaše organizace příliš nabubřelá, uvažte restrukturalizaci: odstraňte úrovně, organizační složky, hranice, schvalování - zkrátka vše to, co dělá firmu tučnou.

Kontrolujte si realitu: znáte své zákazníky?
To je dobré měřítko. Welch rád porovnával svoji firmu s prodavačem zmrzliny na rohu: „Znáte své klienty a znají oni vás? Jestliže ne, jste mimo realitu.

17. Odstraňte hranice!

Zlikvidujte hranice.
Cokoliv, co brání komunikaci mezi odděleními a zaměstnanci, nebo mezi zaměstnanci a vnějšími elementy je špatné.

Společně se svými senior manažery buďte vzory chování pro všechny lidi ve firmě.

Zapojte každého.
Do cíle firmy bez bariér, zapojte každého.

18. Uvolněte energii svých lidí

Uvolněte produktivitě ruce tím, že do tohoto procesu zahrnete každého.
Ujistěte se, že každý ví, jak důležitý je jeho či její příspěvek ke společnému úsilí.

Přeměňte pracovníky na spoluvlastníky.
Vlastníci - skuteční či obrazní - mají „vsazeno” do podnikání daleko více.

Buďte trpěliví; postoje se nemění přes noc.

19. Naslouchejte lidem, kteří vykonávají konečnou činnost

Převraťte hierarchii vzhůru nohama.

Umožněte lidem, aby se vyjadřovali bez obav.

20. Jděte před lidmi a odpovídejte na jejich dotazy

Vyhledávejte činnosti, které ztratili své opodstatnění.
Každá firma má své hloupé návyky, které vznikly před lety. Vyrvěte je z kořenů a eliminujte je.

Podporujte důstojnost.
„To nejdůležitější, co lídr dělá je,” říká Jack Welch „ochrana a podpora hlasu a důstojnosti každého člověka.”

21. Strečing: překračujte své cíle tak často, jak je to jen možné

Ze svých lidí dostaňte co nejvíce.
Každý zaměstnanec by měl být využit až do samého maxima.

Nastavte nároční cíle představující výzvu a překročte je.
Jestliže lidé je nesplní, dobře - pokud se je doopravdy pokusili dosáhnout. Snažte se o nemožné. Vštěpujte svým lidem myšlenku že by měli jít až za hranice běžných cílů.

22. Udělejte z kvality prioritu číslo jedna

Pusťte se do kvality frontálním útokem.
Nespoléhejte na ostatní firemní iniciativy a strategie, které se kvality dotýkají. Pusťte se do kvality rovnou bez oklik.

Hledejte a nalezněte „skrytou továrnu”.
Nenechte slabé kvalitativní standardy způsobovat neustálé předělávání toho, co již bylo vytvořeno.

Použijte kvalitu tak, aby vaši klienti věděli, že váš produkt je jediná alternativa výběru.
Kvalita může být zrovna tak důležitá jako cena, vlastnosti produktu, a tak podobně.

23. Zajistěte, aby kvalita se stala prací každého pracovníka

Myslete na kvalitu univerzálně.
Když implementujete program kvality Six Sigma, podívejte se na všechny produkty a všechny procesy.

Začněte se skupinou kvality.
Welch určil centrální skupinu s jasnou kvalifikací a charakteristikami, aby vedla útok na kvalitu. Pak rozšířil její základnu.

Propojte odměňování s výsledky v oblasti kvality.
Jakmile je odměňování a povyšování propojeno se Six Sigma, participace v programu dostane křídla a změny zakoření.

24. Přesvědčte se, že každý rozumí tomu, jak Six Sigma funguje

Pochopte komponenty programu kvality Six Sigma.
Měřte, analyzujte, zlepšujte a řiďte abyste dosáhli nové firemní disciplíny.

Nic není důležitější, než neustálé sledování kvality.
Musíte mít jistotu, že kvalita v budoucnu neutrpí.

Vaši zákazníci poznají kvalitu.
Uvažte, zda klienty lze zapojit do vašeho úsilí o kvalitu.

25. Zajistěte, aby vaši klienti kvalitu pocítili

Zákazníci musí být do procesu kvality vtaženi.
Zajistěte, aby vaši klienti pocítili výsledky vašeho programu kvality tak rychle, jak je to jen možné.

Nepředpokládejte, že zákazník je stejně tak spokojený, jako vy.
Pravidelně monitorujte reakce klientů na váš program kvality.

Držte klienta v centu vaší pozornosti.
Zajistěte, aby vaši pracovníci věděli, že spokojenost klienta je to, oč v podnikání jde.

26. Rozšiřujte služby klientům. To je vstupenka do budoucnosti

Důkladně se zamyslete nad službami, které by mohly být spjaty s vaším podnikáním.
Nenechává náhodou vaše firma ležet ladem peníze proto, že nerozvijí příležitosti v poprodejních službách?

Stejně tak důkladně se zamyslete nad službami spojené s vaší hlavní produktovou skupinou.

Zůstaňte flexibilní.
Pokud se začnete věnovat i službám, buďte si vědomi toho, že se může ukázat vhodné přehodnotit některé vaše dlouhodobé představy o vašem dosavadním podnikání.

27. Využijte výhod a příležitostí e-businessu

Nejdříve se porozhlédněte, než do e-businessu skočíte.
Welch byl kritizován za svoji pomalost při přechodu na Internet, avšak nakonec se tím jeho firma vyhla mnoha problémům.

Vyhledejte vhodné e-business příležitosti.
Webové prezentace nejsou dostatečné. Jaký váš produkt je možno prodávat tímto způsobem?

Využijte výhod internetu.
E-business, se svými nízkými transakčními náklady, může být velice profitabilní. Zvýšit ziskovost může zvýšit například i eliminace chybovosti lidí při zpracování objednávek.

28. Vaše současné podnikání připravte na internet. Nepředpokládejte, že najdete odpověď v nových business modelech

Přizpůsobte svůj stávající podnikatelský model internetu.
A nebojte se toho, že na internetu fungovat nebude.

Myslete způsobem „Webu schopný” namísto „Webem ohrožený”.
Vaším cílem by mělo být převést existující produkty a procesy na internet, namísto začínání od nuly.

Myslete dovnitř i ven.
S internetem přicházejí dvě klíčové výzvy: a) připravit lidi uvnitř a b) prezentovat přesvědčivé hodnoty klientům.

29. Použijte e-business jako poslední hřebík do rakve byrokracie

Buďte manažery internetové doby.
Internet a intranet umožňuje manažerům neustálou komunikaci s pracovníky.

Přijďte na to, jak firma bude konkurenceschopnou firmou v době internetu.
Myslete v rámci dnů, namísto roků. Využití příležitostí internetu změní základy vašeho podnikání.

Stavte na silných stránkách.
Úspěch na internetu částečně záleží na to, jak pevní má firma základy.

Stejně, jako v minulém příspěvku pro inspiraci, si myslím, že ne každé z uvedených doporučení pro vedení lidí a podniků vám „sedne”. Proč ne, je to v pořádku. Můžete jej rovnou odmítnout. Možná však, že lepší přístup, jak pracovat s tímto pro vás nepohodlným pravidlem je, nejdříve se zamyslet nad důvodem toho, proč právě pro vás je dané pravidlo tak obtížně akceptovatelné. Brání vám v jeho akceptaci například vaše hodnoty? Nebo na to nemáte schopnosti? Nebo vám v tom brání nějaké vaše přesvědčení? Alespoň při tom lépe poznáte sami sebe.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se