Principy dobrých vztahů

Hara Estroff Marano

Hara Estroff Marano je poměrně známou autorkou a redaktorkou Psychology Today.Její články se objevily i v New York Times, Smithsonian, Family Circle a The Ladies Home Journal. Specializuje se na mezilidské vztahy. Následující článek stručně popisuje jejích 25 základních doporučení ohledně zdravých vztahů, která zkompilovala z mnoha zdrojů a rad mnoha expertů. Myslím, že nevadí, že se jedná o vztahy partnerské. Jednak i ty patří k životu lídrů a jednak si z toho můžete vytáhnout některá ponaučení i pro pracovní prostředí.

1. Vyberte si svého partnera moudře

Ještě jsem nezažil, že by někdo usiloval o špatný výběr partnera. Každý člověk dělá ten v daný okamžik ten nejlepší výběr, který zrovna umí.

Posuďte jeho potenciál z pohledu, jako by to byl váš přítel; podívejte se na jeho charakter, jeho osobní hodnoty, velkomyslnost, na soulad mezi jeho slovy a činy a na jeho vztahy s ostatními lidmi.

2. Poznejte jeho přesvědčení, které se týkají vztahů

Já myslím, že lepší, než poznat přesvědčení ohledně vztahů, je poznat přesvědčení všechna.

Mnoho konfliktů nastává z důvodů, že partneři věří ve vztazích v jiné principy.

3. Nezaměňujte sex s láskou

Ano, mám rád spoustu lidí, zvířat i věcí (například svůj bicykl) a není v tom sexu ni zbla.

Zvláště na počátku vztahů se sexuální přitažlivost zaměňuje s láskou.

4. Poznejte své potřeby a mluvte o nich jasně

Vztah, to není hra na hádanky. Mnoho lidí, muži i ženy se o svých potřebách bojí mluvit a protože mají strach, své potřeby zastírají. Pak, pochopitelně, jejich potřeby nejsou dostatečně uspokojovány a obviňují z toho svého partnera. Pamatujte: váš partner není čtenář myšlenek.

A to platí mnohonásobně i pro pracovní vztahy.

5. Nazírejte na vás oba jako na tým

To znamená, že každý z vás je unikátní individualitou, která přináší do společného vztahu různé perspektivy a silné stránky.

Je dobré si zde opravdu uvědomit, že týmy nejsou silné tím, že všichni členové jsou stejní, ale naopak, že jsou jiní.

6. Umějte respektovat a řídit rozdíly

To je pro vztahy klíčové. Rozdíly nejsou překážkou. Nesouhlas také ne. Name-calling překážkou je (name-calling technika propojuje osobu, nebo ideu s negativním symbolem s úmyslem, aby posluchači danou osobu, či ideu odmítli. A to právě na základě daného manipulativního propojení). Naučte se pracovat s negativními pocity které jsou nevyhnutelným doprovodným efektem rozdílů mezi lidmi. Zatloukání, zapírání, nebo vyhýbání se konfliktům není managementem konfliktů!

7. Pokud nerozumíte tomu, co váš partner dělá, nebo se vám to nelíbí, zeptejte se

Ptejte se, zkoumejte, ale nepředpokládejte!

8. Řešte problémy jakmile vzniknou

Nenechte problémy ani vykysat, ani vzkypět. V partnerství se pokazí vztahy díky poraněným citům. Což vyvolá vybudování obrany proti tomu být poraněn a staví to partnera do role cizince. A ještě hůře do role nepřítele.

9. Naučte se vyjednávat

Moderní vztahy již nespoléhají na tradiční kulturní (podnikové) role. Partneři si nyní vztahy vytvářejí sami. To znamená, že skoro každý čin vyžaduje vyjednávání. Nejlépe to pracuje, pokud převažuje dobrá vůle. Lidské potřeby doznávají v toku času změn. Dobrý vztah je o tedy i o neustálých změnách v již dříve projednaných a odsouhlasených záležitostech.

I v organizacích je to poměrně častý problém: zatímco manažeři uznávají, že business je proměnlivý a volá po neustálých změnách, při managementu lidí k tomu již tak nepřistupují. Slýcháme často: „Vždyť jsme o tom již jednali loni! Už jsem Vám to řekl!”

10. Naslouchejte

Opravdově a bez předsudků naslouchejte partnerovým stížnostem a znepokojením. Většinou pouze stačí naslouchat. Naslouchání otevírá dveře svěřování. Empatie je naprosto zásadní. Podívejte se na věci z parnerova hlediska jako by to bylo vaše hledisko.

11. Hodně pracujte na důvěrných vztazích

Chce to práci. Blízké vztahy se totiž neobjevují sami od sebe. Jestliže není, lidé se oddělují a jsou náchylní k záletům. Dobrý vztah není konečný cíl. Je to celoživotní proces, který se musí pozorně a neustále udržovat.

Zde by to asi chtělo místo podstatného jména vztah, což je nominalizace, nějaké sloveso. Nominalizace, je nějaká neexistující věc, místo činnosti, která tam správně má být. Mít vztah, to také není ono; vztah nemůžeme vlastnit. Což takhle milovat?

12. Berte do úvahy dlouhodobé hledisko

Manželství je závazek strávit společně budoucnost. Pravidelně si společně ověřujte své představy, abyste se ujistili, že jste na stejné cestě (anebo provedli korekční opatření).

13. Nikdy nepodceňujte sílu dobrého vzhledu

14. Sex je dobrý

Postelové řeči ještě lepší. Sex je snadný, intimita těžká; vyžaduje poctivost, upřímnost, otevřenost, důvěru, slzy, smutek, naděje a sny.

Ani pro podnikatelské prostředí bych nezatracoval poctivost, upřímnost, otevřenost, důvěru, slzy, smutek, naděje a sny.

15. Nikdy nechoďte spát rozzlobeni

A vyzkoušejte drobné něžnosti.

V organizacích pozornosti.

16. Omlouvejte se, omlouvejte se, omlouvejte se

Každý dělá chyby. Pokusy o nápravu předcházejí manželskému štěstí. Omluvy mohou být neohrabané, nebo směšné, ale dobrá vůle se po chybě omluvit je ústředním bodem šťastného manželství.

A, podle mých zkušeností je omluva nejúčinnější, tj. je nejvíce se o ní přemýšlí, právě když vůbec není za co se omlouvat! Vyhledávejte tedy příležitosti k omluvě...

17. Určitá závislost je dobrá

Ale úplná závislost (majetková, duševní, ..., jakákoliv závislost) na partnerovi je vstupenkou do neštěstí pro oba.

Řečeno slovy mého oblíbeného Coveye: vzájemná, dobrovolná, vzájemně výhodná závíslost, to je to, oč tu běží ...

18. Udržujte si respekt a úctu sami k sobě

Pro partnera je snazší vás milovat a být stále okolo vás, pokud milujete sami sebe. Výzkumy ukázaly, že čím více rolí lidé vyplní, tím více sebeúcty mají. Smysluplná vedlejší činnost je důležitá pro budování a udržení si sebeúcty.

19. Obohacujte své vztahy přinášením do nich nových zájmů

Čím více budete mít koníčků, zájmů, tím bohatší váš vztah bude. Je nerealistické očekávat, že jakákoliv jedna osoba na světě vám bude plnit všechny vaše potřeby.

20. Spolupracujte, spolupracujte, spolupracujte

Sdílejte odpovědnosti i povinnosti. Vztah funguje, pouze za předpokladu obousměrného provozu. Dávat i brát.

21. Buďte přístupní ke spontánnosti

22. Udržujte si životní elán.

A zdraví.

23. Uvědomte si, že všechny vztahy procházejí lepšími i horšími obdobími

Nemohou být stále dobré, to je nenormální. Společná práce na jejich zlepšení v horších obdobích, to je to, co dává vztahům sílu.

24. Vypěstujte si dobrý cit pro špatný vztah

Tak, že budete umět reflektovat svá přesvědčení o sobě samém. Je krátkozraké ihned prchnout z nevyhovujícího vztahu. Pak to totiž budete opakovat i s dalším partnerem a dalším a dalším. Podívejte se do vztahu jako do zrcadla na sebe, abyste pochopili, která vaše stránka z něj dělá to, čím je. Předtím, než budete měnit vztah, změňte sebe.

25. Pochopte, že láska není absolutní

A není ani nedostatková. Absolutní v tom, že ji máte navždy a nedostatková v tom, že jí mít těžko můžete. Láska je totiž pocit, který přichází a odchází dle toho, jak spolu mezi sebou zacházíte. Jestliže se naučíte lepší cesty vzájemné interakce, ten pocit se může objevit znovu, a často mnohem silnější, než dříve.

Opravdu si myslím, že uvedené principy neplatí pouze pro partnerské vztahy, ale i, v lehce modifikované podobě, pro vztahy mezi lidmi vůbec. Pro vedení lidí jsou dobré vztahy nezbytné. Takže vám radím si o uvedených principech alespoň popřemýšlet. Pro práci i pro doma. A ještě lépe: žijte v souladu s uvedenými principy!

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se