Zvyšte dopad budoucnosti na přítomnost

Vize - názorná představa lákavé budoucnosti, která je vidět, ale není zcela na dosah ruky - je důležitá pro motivaci. Poskytuje smysl naší každodenní práci. Není však důležitou jenom pro motivaci. Je zásadně důležitou i pro vzájemně výhodnou kooperaci mezi lidmi. Robert Axelrod ve svém dnes již klasickém díle (viz recenze na tomto webu) na základě teorie her s nenulovým součtem prokázal, že pokud lidé při vzájemné interakci vnímají, že se už nikdy nepotkají, je od nich bláhové očekávat v soutěživém prostředí kooperaci, přičemž na druhou stranu platí, že když vnímají, že se ještě setkají, nebo se dokonce budou opakovaně a často stýkat, vynoří se i v nekooperujícím prostředí spolupráce, která bude stabilní a bude se jako šířit jako nějaký vir.

Jak to, že neexistující budoucnost má takový vliv na reálnou přítomnost?

Představte si, že se nacházíte v prostředí, kde ožulit toho druhého se evidentně vyplácí - je to levné a nejvíc to nese. Proto se za to v teorii her vyplácí nejvíce bodíků (v tržní ekonomice peněz, ve válce metálů), řekněme tak 5. Každopádně je to více, než když se s někým budete kooperativně dělit, takže za kooperaci přidělíme bodíky 3. Samozřejmě, že když vás ten druhý natáhne, nemáte nic, takže to je za 0 bodů. A nakonec je tady ještě jedna možnost: že při své "smrti" stáhnete svého protivníka s sebou. Za to se udělují metály sice posmrtně, ale alespoň něco. Takže za vzájemnou smrt, která je lepší, než smrt jednostranná, je tady 1 bod pro každého. Ne nutně to musí být právě toto rozdělení 5, 3, 1, 0, ale pro demonstraci toho, jak budoucnost působí na dnešní kooperaci, je to zcela dostačující.

Vaším úkolem je získat v interakci s dalšími lidmi co nejvíce bodíků (neříkám, že tací jste, ale že je to zadáním). Když tak přemýšlíte, jak budete s konkrétní druhou stranou (zákazník, dodavatel, odběratel, nadřízený, podřízený, partner, děti, rodiče, ...) jednat, berete do úvahy i budoucnost - další interakce, které s druhou stranou nastanou. Pro tyto účely si vliv budoucnosti označme písmenem B jako Budoucnost. Vliv budoucnosti je pravděpodobností toho, že se budoucí interakce uskuteční, takže B=0 znamená, že si myslíme, že se již určitě nikdy nepotkáme a B=1 vypovídá o tom, že jsme přesvědčeni, že se ještě určitě potkáme. B je obecně nějakým číslem mezi 0 a 1.

Hodnota B=0 označuje, jak jsme si říkali, očekávání, že se s daným člověkem vůbec ještě někdy potkáte. Stává se to například ve velkoměstech, když je zaměstnanec propouštěn z pracovního poměru, nebo když se na parkovišti setkáte s vietnamským trhovcem, nebo když jste jako člen komanda vysazen ve velmi odlehlé afgánské vesnici na jednodenní misi. Co je v případě B=0 pro Vás nejlepší? Pochopitelně, že sebrat, co se dá. A sebrat můžete maximálně 5 bodů: zničit krtka, nepřítele, propuštěného zaměstnance, zákazníka, nedat mu ideálně ani floka a všechno si nechat sám. To je v prostředí, které Vám za to dává nejvíce bodíků, logické, racionální, a je úplně normální, že když tohle neuděláte, označí Vás prostředí za blba.

Pokud je však pravděpodobnost další interakce nenulová, je idiotské se chovat stejně. To proto, že za své vykořisťovatelské chování dostanete při opakovaných interakcích podstatně méně, než byste mohli dostat za spolupráci. Vysvětlím.

Představte si existuje nějaká nenulová pravděpodobnost, že další interakce budou. Pokud budou obě strany spolupracovat, očekávají, že při právě probíhající první interakci dostanou 3 body, zatímco při druhé, která je jenom pravděpodobná, mohou očekávat přínos ze spolupráce B.3. Při další, tedy třetí pak B.(B.3), při čtvrté B.(B.(B.3)) a tak dále, S výhledem do nekonečna lze tedy čekat (1 + B + B.B + B.B.B + ...).3 bodíků. Matematici vědí, a amatéři to mohou nalézt v tabulkách, že součet nekonečné řady 1 + B.B + B.B.B + ... je 1/(1-B). Takže například při dopadu budoucnosti B=0,5 očekávají, že při spolupráci dostane každý 3*2=6 bodů, při B= 0,75 pak 3*4=12 bodů, a při B=0,9 dokonce 3*10=30 bodů, což je v každém případě více, než lze získat jednorázovým zničením druhé strany, které přinese jenom bodů 5. Proč jenom 5? To proto, že každému je snad jasné, že když druhého zničím, bude si to druhá strana minimálně pamatovat, a nebude s námi ochotna vůbec jednat. Je zjevně málo pravděpodobné, že sňatkový podvodník napálí tu samou ženu dvakrát. Při přebití, ožulení, zničení se sice dobře napakujeme, ale s velkou pravděpodobností u daného člověka jenom jednou.

I uvedený jednoduchý modelový příklad, ve kterém je člověk redukován na racionálního agenta), který touží po co nejlepším uspokojení své nenasytnosti, podle mě dostatečně demonstruje, jak zvyšující se očekávání budoucnosti ovlivňuje tendenci ke spolupráci.

Je dobré si uvědomit, že asi až na mimořádné výjimky nejsou lidé pouhými racionálními agenty, kteří s druhými interagují za účelem maximalizace svého profitu. Je dobré si uvědomit, že nějakou nenulovou část toho v sobě máme: něco prostě získávat musíme, jinak zdechneme. A proto má budoucnost na ochotu k tady a teď spolupráci nenulový vliv i u normálních lidí.

Jak vím, že lidé se nechovají jako čistě racionální agenti maximalizující svůj zisk? Je to již dávno prokázáno experimentálně.

Vezměte si například mnohé experimenty, které se označují jako Diktátorská hra. Začal s tím v osmdesátých letech Daniel Kahneman, psycholog, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, s kolegy Jackem Knetschem a Richardem Thalerem. Existuje více variant této hry. Při jedné z nich jeden člověk dostane balík peněz a jeho úkolem je z toho balíku něco dát, nebo nedat druhé osobě. Jednorázově a bez jakýchkoliv dalších implikací. Experimenty potvrdily, že lidé se nechovají jako Homo economicus, a navzdory přáním zakladatelů klasické ekonomie a jejich následovníků se nechovají zcela racionálně a něco druhým dávají (zhruba 60% lidí dává ze svého alespoň 20% druhým). Výsledek je velmi robustním, platí napříč kulturami a napříč věkovými skupinami. Například pětileté děti jsou již totálně šílené - většinou nechávají těm druhým přinejmenším (!!!) polovinu. Takže ekonomové spekulují, proč se to děje: zatímco jeden říká, že je to sobecké, protože jinak by utrpěl skvělý obraz sebe sama , pak druhý říká, že je to sobecké, protože vypočítavě počítá s tím, že se s druhým ještě někdy potká, a on mu to vrátí, no a pak jsou zde ještě tací, kteří tomu říkají altruismus. Ať jsou důvody jakékoliv, lidé většinou nemaximalizují svůj hmatatelný "bodový" profit ani při jednorázové interakce.

Pokud jako lídři chceme ve svých organizacích či týmech spolupráci zlepšit, zvyšme vliv budoucnosti. Udělejme interakce mezi lidmi důležitějšími, udělejme je častějšími, a konečně je možné změnit i prostředí, ve kterém jsou pobídky za dlouhodobou kooperaci byly vyšší, než krátkodobé pobídky za jiný typ interakce.

Vize jsou dlouhodobější, než cíle, a proto jsou vize silnější. A ještě silnější než časově ohraničená vize je sdílený nadčasový účel (smysl).

Když píši o "sdíleném účelu", nemyslím tím účel organizace, ale účel lidí v organizaci.

Porovnejte například organizační účel, cituji, "Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace je výkon činností vedoucích k optimalizaci správy a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Plzeňského kraje, jejich součástí a příslušenství jakož i dalšího majetku, který byl jednotlivým organizacím správy a údržby silnic předán k hospodaření podle příslušných ustanovení jejich zřizovacích listin" s účelem lidí v organizaci: "Naším účelem je společně se radovat, tvořit, učit se, milovat, zlepšovat svět". Kde byste chtěli, jako lidé, pracovat a s druhými spolupracovat?

A pokud po spolupráci mezi lidmi pracujících alespoň na společném cíli, lépe vizi, a ještě lépe na společném účelu nijak zvlášť netoužíme, nebo jí dokonce nechceme? No, tady je odpověď také jasná - zatím lídry rozhodně nejsme, a je docela pravděpodobné, že by se za tím dala vystopovat i nějaká ta duševní retardace či porucha osobnosti.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se