Učte se a učte přijímat zpětnou vazbu

Vyspělé organizační kultury vznikají díky vzájemně prospěšné interakci jejích příslušníků. Kromě jiných skutečností je tedy důležité, aby lidé uměli podávat a přijímat zpětnou vazbu od druhých. Takže se to učte a učte to, svým příkladem i vysvětlováním, i druhé.

V tomto článku si povíme o některých zásadách přijímání zpětné vazby, které byly popsány v článku Sheily Heen a Douglase Stonea "Find the Coaching in Criticism" publikovaném v Harvard Business Review leden - únor 2014. Těch zásad není tak moc, aby se to nedalo zvládnout, a to i přesto, že občas jejich uplatnění ztěžují charakterové rysy a naučené vzorce "přijímače".

Uvědomte si své tendence

Je dobré, pokud znáte své přirozené tendence na to, když Vám někdo říká, že tohle jste zvrtali, tohle byste dělat neměli, že jste na tohle úplné dřevo, a že byste se rozhodně měli pustit do něčeho jiného či ještě něčeho dalšího. Co to s Vámi dělá? A dělat toho může hodně: otevřený vztek a agresi, dobře skrytý vztek, zvědavost, radostný smích, trpký smích, racionální analytický rozbor, pasivní podřízení se, atd., atd. Každý z nás má své oblíbené strategie, s jakou přijímá zpětnou vazbu, a to zejména tu nevyžádanou.

To, že si své tendence uvědomíte Vám dává možnost je změnit. Jinak je budete provozovat roboticky nevědomě, a to bez ohledu na to, zda jsou pro to, co chcete vhodné, nebo ne.

Oddělte obsah sdělení "co" od mluvčího "kdo"

Existuje celá řada výzkumů, které říkají, že tohle nám obyčejně moc nejde. Standardně totiž přikládáme vysokou váhu autoritám, odborníkům či známým osobnostem, a to nejen v jejich kompetenční doméně, ale i mimo ni, zatímco téměř ignorujeme prohlášení těch, které nepovažujeme za ty dostatečně správné osoby.

Příkladem mohou být známé tváře, které se staly politiky jenom proto, že byly dostatečně známé, neboť dosáhly významných úspěchů v divácky atraktivních oblastech, jako je film, sport, či pornoprůmysl.

Oddělte tedy obsah sdělení od mluvčího a pracujte s nimi jako nezávislými proměnnými. I prezident či námi milovaný jedinec může říkat nebetyčné pitomosti a malé dítě, či náš úhlavní nepřítel, hluboká moudra, nebo že i vysoce manipulující jedinec nám může ve chvílích své únavy poskytnou rady, které nám značně prospějí.

Hledejte v tom poučení

Některé zpětné vazby jsou čistě hodnotící, jako např "děláš to špatně", "jsi úplný debil", "tvé chování je nemožné", ale vůbec nesdělují, jak tedy lépe. Takové zprávy jsou vlastně k ničemu. Takže se buďto zeptejte, nebo si nad tím zabádejte.

Některé zpětné vazby mají tvar imperativu, jako např. "měl bys dělat tohle", nebo "tohle nedělej". I v nich je vhodné hledat poučení. Například co mluvčí chce svým sdělením dosáhnout (např. pomoci nám, zničit nás), jak to ví, že to bude lepší, atd., atd. Ptejte se, bádejte. Zkrátka a dobře sdělení rozpitvejte.

Rozpitvejte sdělení

Neznám lepší nástroj na rozpitvání nějakého sdělení, než je tzv. meta-model jazyka vytvořený v sedmdesátých letech Richardem Bandlerem a Johnem Grinderem. V úhledné a kompaktní formě poskytuje návod, jak zachytit to, na co se ptát a jak se na to zeptat.

Nad tímto profesionálním nástrojem vytvořili v posledních letech Michael Hall další nadstavbu, které sdělení sice nepitvá, ale poskytuje mnoho dalších možností, jak z něho vydolovat ještě více. Tomu celému, tedy původnímu meta-modelu a jeho nadstavbě, říká Hall neuro-sémantika. Poskytuji na to některé specifické výukové a tréninkové kurzy.

Ptejte se jen na jednu věc a ptejte se konkrétně

Nekvalifikovaná žádost o zpětnou vazbu.Pokud meta-model jazyka, nebo celou neuro-sémantiku neumíte, je tahle rada ne-samozřejmá a dobrá: nepříliš kvalifikovaní tazatelé se ptají příliš obecně, nebo pokládají příliš mnoho otázek naráz, takže od nepříliš kvalifikovaných odpovídačů dostávají odpovědi, které jsou k vlastnímu poučení a použití na nic. Například obecná výzva, že by to jako chtělo nějakou zpětnou vazbu, nebo otázka, "Vedla jsem si dobře, nebo špatně?", sice vede k odpovědi "Dobře/Špatně", ale vůbec zde nezaznívají kritéria, podle kterých lze ono špatně/dobře posoudit a není jasné co konkrétně a jak konkrétně zlepšit.

Nasaďte malé experimenty

I když máte pocit, že už víte, co a jak byste měli dělat, autoři článku sdělují, že nemusí být příliš zřejmé, zda Vám aplikace zpětné vazby pomůže, nebo ne. Dokonce nás mohou některé rady přivést do pěkných problémů: je šílenstvím nechat si vyoperovat žlučník jenom proto, že to doporučuje jenom jeden MUDr., je bláznostvím někam investoval jenom proto, že to doporučuje známý sportovec/herec/zpěvák, je přespříliš dětské jít na Facebook jenom proto, že už tam všichni ostatní jsou. Když vám tedy není jasné, zda Vám to pomůže, nebo ne, tak si to jenom maličko vyzkoušejte a pak uvidíte sami.

Samozřejmě, že je tady třeba uvážit i druhou stranu mince: nebudete ve společenské honbě za nějakým cílem mezi prvními. Což je při rozdělování miliard smutné a při skocích smrti milé.

V článku Harvard Business Review mi schází jedno, podle mě zcela zásadní, doporučení, které patří na samý začátek.

Nejdříve si uvědomte, co chcete

Jinak řečeno, jak říkal Stephen Covey, začněte s myšlenkou na konec.

Každý den slýcháváme tisíce rad, co dělat, a popřípadě jak. Zaplavují nás jimi bližní, spolupracovníci, instituce, politici, média. Kdybychom se jimi řídili, nedělali bychom nic jiného. Musíme si vybrat, a ten výběr dělat podle toho, co vlastně chceme.

Většinou víme co chceme. A to nám umožňuje dělat prvotní selekci: některé zpětné vazby ignorujeme ihned, některé až po bedlivém zvážení, a některé bereme rovnou.

Poznámka na okraj.

I když většinou víme co chceme, je pozoruhodné, že docela často to víme chybně. Ne výjimečně se totiž stává, že to, co chceme, není v souladu s všeobecnými nadčasovými zákony universa, života a lidské společnosti. A ukazuje se, že když to v souladu není, pak ve finále dostáváme to, co vlastně ani nechceme. Vědět, že to, co chceme, je také správné - tedy v souladu s oněmi principy, je moudrostí. Jelikož moudrosti se nelze naučit, musíme se smířit tím, že to budeme dělat, v ideálním případě ne až do samého konce, nemoudře. Můžeme však naslouchat zpětným vazbám, z nichž některé jsou nejen chytré, ale i moudré.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se