Pomáhejte druhým s integrací jejich života

V rámci manažerského paradigmatu, které vzniklo přibližně na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, a které pojímalo manažery jako mozek, zatímco organizační útvary a lidi v nich pouze jako orgány, které představy "mozku" uskutečňují v praxi, se manažeři ohledně jednotlivce starali jenom o jeho pracovní roli v organizaci.

Trvalo dvacet let, než jsme pochopili, že tento organizační model nefunguje v každém kontextu. Například nefunguje v komplexním kontextu dnešní reality. Nechci se teď zabývat tím co to komplexita je, a nechci se ani zabývat tím, proč v ní uvedený model ze samého principu nemůže úspěšně a hladce fungovat. Chci se věnovat jenom jedné části toho všeho: tomu, že starat se jenom o pracovní stránku je u určitých profesí zcela nedostatečné.

V tomto článku Vás nabádám, abyste ostatním lidem pomáhali s integrací odlišných aspektů jejich života, zejména těch, které podle zdravého rozumu integrovat nejdou.

Tehdy, tedy v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, totiž ještě šlo docela dobře oddělit práci od soukromého života. A víceméně šlo nalézt mezi nimi jakousi víceméně uspokojivou kompromisní rovnováhu. Ač stále ještě existují zaměstnání, příkladem jsou třeba ta manuální, ve kterých lze úderem páté zapíchnout vidle a jít dělat něco jiného, poměrně velké a stále vzrůstající procento lidí, říkejme jim profesionálové, je napojeno na práci i potom. A naopak: soukromí jim, zcela přirozeně, leze do života pracovního.

To znamená, že u profesionálů se hranice mezi pracovním a mimopracovním životem stírají. Hledání rovnováhy mezi tím, co nelze dost dobře oddělit, je honěním se za přeludem. Jediným produktivním řešením jak z toho ven, řešením, nad kterým se začínají shodovat teoretici i praktici managementu, organizační teorie, sociologie a psychologie, je integrace. Integrace před tím odlišených různých aspektů života do jednoho selfkonzistentního celku. (Pokud máte zájem, mrkněte se například do sborníku "Creating Balance? International Perspectives on the Work-Life Integration of Professionals", do kterého přispělo padesát autorů - akedemiků z celého světa, a který vydalo v roce 2011 nakladatelství Springer-Verlag. Zcela zřetelně to tam píší.)

Co to integrace je? Zde v tomto kontextu toto slovo znamená vytvoření vzájemně výhodných vazeb mezi odlišnými částmi, tedy strukturálními elementy a jednotlivými procesy. V podstatě je to tvůrčí akt, při kterém se rodí nový komplexní systém, tedy osobnost, se zcela novými a výhodnými charakteristikami či chováním.

Platí také, že nejvýraznějších pozitivních změn, někdy až téměř zázračných, se dosahuje, pokud se integrují ty složky, které podle "zdravého rozumu", spolu integrovat nejdou. Je okolo toho dost veliká teorie, kterou tady nechci rozvíjet, takže se omezuji na konstatování berte, nebo nechte být.

Pokud pracovníci profesionálové nemají integrovanou osobnost, pokud nevedou integrovaný život, a takových je dle průzkumů většina, pak je buď vysloveně zle, nebo přinejlepším jenom jakž takž. Buď totiž propadají do iluze "jenom jednoho" (například práce před osobním životem, nebo naopak) a následnému svádění neustálých bitev "jednoho s druhým", nebo spadají do šedivého kompromisu (harmonie, rovnováhy), přičemž ani jedno není bůhvíjak skvělé. Ta první strategie je strategií destruktivní, která ve svém důsledku vede, a to dříve nebo později, k rozpadu osobnosti. Je snad zřejmé, že v oné válce, při které trpí každá strana, nemůže žádná z nich zvítězit? Ta druhá strategie sice není destruktivní, ale není ani kreativní: nic nového, pozoruhodného, zde nevzniká.

Z manažerského i organizačního pohledu netřeba stát o takové lidi; o lidi, kteří buď víceméně zešílejí, nebo lidi nemastné neslané. Doba (komplexní kontext) si prostě vyžaduje lidi s integrovanou osobností. Jsou to lidé, kteří s odlišnými aspekty svého vnitřního života a jeho vnějším projevem a okolím hrají kreativní a produktivní hry typu výhra - výhra.

Takové lidi, opakuji, většinou nenajdete: nejsou zatím obvyklí, jsou výjimeční. Je na Vás, na manažerech, abyste takové lidi měli. Takže si je musíte vychovat sami. A přesně to je základní doporučení tohoto příspěvku: pomáhejte druhým s integrací jejich života.

Je velikou výhodou, a někdo to dokonce považuje za nutné, pokud to při vedení a rozvoji druhých můžete demonstrovat na sobě. Pokud jim přímo ukážete, co to znamená vést integrovaný život v dnešní společnosti, jak se to dělá a k čemu to je dobré.

Pokud patříte mezi ono jedno procento lidí, kteří tohle umí, pak Vám asi nemusím vysvětlovat, o co jde a jak se to dělá. Znáte to a umíte. Takže doporučuji, abyste přesně tohle naučili i ostatní. Určitě profesionály, a ještě lépe i ty další. Uvidíte, že postupem času zaznamenáte, my všichni zaznamenáme, VELIKÝ rozdíl.

Pokud jste manažerem, je docela pravděpodobně, že mezi takové lidi patříte. Podle jednoho docela velikého průzkumu (Alicke, Mark D., Olesya Govorun: The Better-Than-Average Effect v The Self in Social Judgment, 2005, ed. M. D. Alicke, D. A. Dunning a J. I. Krueger. Str. 85–106.) si celá čtvrtina manažerů myslí, že tací jsou. Pokud nemáte obavy z toho, že se prokáže opak, můžete si to bleskově orientačně ověřit. V dalším textu uvádím jednadvacet jednoduchých otázek. Odpovězte na ně písemně. Nakonec si provedeme vyhodnocení.

Test osobní integrovanosti

 1. Stává se Vám, že nemáte čas? Odpovězte ANO/NE.
 2. Asi máte nějakého koníčka. Co je na něm tak specifického, že děláte právě tento? Že Vás baví, nebo že jej dělají druzí, nebo že si při něm odpočinete, není tím správným integrujícím důvodem. Uveďte alespoň tři důvody.
 3. Bojíte se, aby Vás někdo v něčem neošidil? Odpovězte ANO/NE.
 4. Asi mátě nějakou práci, zaměstnání. Asi si vyžaduje nějaké znalosti a dovednosti. Jaké konkrétní znalosti a dovednosti, které rozvíjíte v práci, využíváte při provozování svého koníčka? Jmenujte pouze ty, které jsou pro úspěšné provozování koníčka nezbytné. Stačí maximálně tak tři.
 5. Bavíte se běžně při své práci? Odpovězte ANO/NE
 6. Máte svůj integrující a transcendentní model (koncept) osobnosti (nějakou strukturovanou představu) a jejího rozvoje a běžně s ním pracujete? Například někdo používá koncept Jeana Pigaeta, jiný čakry, jiný návyky Stephena Coveye, jiný spirální dynamiku, jiný integrální teorii Kena Wilbera, jiný ...
 7. Je Vám v podstatě jedno, zda Vás ze zaměstnání vyhodí, nebo ne? Pokud nejste zaměstnání a pracujete pro sebe, tak je Vám v podstatě jedno, zda máte klienty, nebo ne? Odpovězte ANO/NE
 8. Co se týče fyzické kondice, patříte mezi svými vrstevníky k zhruba tak dvěma procentům těch nejlepších? Ne tedy v tom smyslu co kdysi bylo, ale co je právě teď. Odpovězte ANO/NE.
 9. Když jdete do nějakého sporu, začínáte s ideou, že se budete snažit dosáhnout vzájemně uspokojivého kompromisu? Nebo se snad budete snažit spíše ve sporu spíše vyhrát? Nebo s představou jinou? Napište jakou.
 10. Tady jsou tři otázky, na které odpovězte ANO/NE:
  1. Víte (sami pro sebe), co to je spiritualita?
  2. Víte, co vede k jejímu rozvoji a jak to tedy dělat?
  3. Pracujete denně, nebo skoro denně, na jejím rozvoji?
 11. Existuje nějaká činnost, kterou neděláte rádi a přesto jí opakovaně děláte? Odpovězte ANO/NE.
 12. Nesete těžce, když Vás někdo podvede? Odpovězte ANO/NE.
 13. Stává se, že něco nestíháte? Odpovězte ANO/NE.
 14. Věříte tomu, že v evoluci přežívá jen ten nejschopnější? Odpovězte ANO/NE.
 15. Máte nějakého důvěrníka (důvěrnici), kterému (které) se můžete svěřit, a také svěřujete, úplně se všemi problémy, těžkostmi, výzvami? Odpovězte ANO/NE.
 16. Modifikujete, za účelem dosažení toho co chcete, vnější projevy svých emocí? Odpovězte ANO/NE.
 17. Existuje nějaká činnost, kterou děláte opakovaně, přestože víte, že Vás fyzicky, nebo psychicky poškozuje? Odpovězte ANO/NE.
 18. Pracujete běžně při své zábavě? Odpovězte ANO/NE.
 19. Stává se, že Vás někdy něco honí? Úkoly, termíny, šéf? Odpovězte ANO/NE.
 20. Je pro Vás osobně důležitý rozvoj konkurenceschopnosti? Jinak řečeno: myslíte si, že konkurenceschopnost je v dnešní době opravdu důležitá? Odpovězte ANO/NE.
 21. Činí Vám problémy nebo alespoň určité těžkosti poskytovat dobrovolně a zadarmo druhým lidem všechno, co znáte a umíte? Odpovězte ANO/NE.

Až na tohle všechno písemně odpovíte, přejděte na další stranu, naleznete tam vyhodnocení.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se