Buďte realisté: lidé tací nejsou. Vy také ne.

Realista je označení pro člověka, který uvažuje a jedná věcně, střízlivě, má smysl pro hmatatelnou, objektivní skutečnost, přičemž pod skutečností se v běžné řeči i filosofii rozumí to, co se liší od pouhých subjektivních domněnek, představ, iluzí, plánů, přání, možností atd.

Asi jste tohle, stejně tak, jako já, zažili snad již tisíckrát. Stává se, a to zejména v pracovním procesu, že nás někteří lidé volají k tomu, abychom přestali snít a toužit, postavili se nohama pevně na zem, a podívali se na skutečnost střízlivě a realisticky. Někteří po tom dokonce volají tak často, že to až vypadá, jako by jejich a naším posláním bylo skutečnost změřit, vzít získaná čísla, podle toho se rozhodnout a pak podle toho jednat. Jakoby by nás měla řídit jenom objektivní měřitelná realita.

Takový pohled považuji za příznak když už ne přímo slabomyslnosti, tak alespoň za příznak dosud ne zcela duševně rozvinutého jedince. Zcela a totálně vylučuji, že by tací lidé měli dělat manažery. Na to mají ještě čas.

Takový jednostranný pohled na svět, sebe a lidi v něm je naprostou iluzí. Ignoruje fakt, objektivní fakt, že lidé mají subjektivní představy, sny, touhy, přání, a subjektivní interpretaci světa a jeho fungování. Co jiného, než nedostatečné chápání světa to je?

Někteří lidé jsou na tom již poněkud lépe: sice připouštějí, že lidé mají subjektivní sny, pocity, touhy a subjektivní vnímání světa, ale shledávají je jako primitivní, jako něco, co překáží a co je třeba potlačovat až eliminovat. Tento pohled je ideologií; konstatuje sice, že lidé jsou tací a tací, ale měli by být jiní a je tudíž třeba pro to něco dělat.

Otázkou je, zda si uvědomují, a zda si to uvědomujeme i my, kam tato ideologie vede. Z vědeckého hlediska nevede nikam jinam, než směrem k nelidství. Touhy, sny, aspirace, pociťování a další elementy tohoto pohledu jakoby zevnitř jsou důležitou součástí lidského druhu. Eliminovat je, znamená udělat z lidí úplně něco jiného. Něco, co lze predikovat a docela slušně ovládat. Možná, že si to eliminátoři uvědomují, možná, že ne. Tím prvním se živí konspirační teorie, tím druhým se zabývají různé rozvojové kurzy osobnosti (a psychiatrická zařízení).

Nehledejte zlý úmysl tam, kde to lze vysvětlit hloupostí.

Aby bylo rozuměno: vůbec tím nechci říci, že objektivní realistický pohled nemá svoje místo. Je důležitý. Chci však říci, že není jediným pohledem na svět, sebe sama a ostatní lidi v něm. Zrovna tak validním a důležitým pohledem je pohled jakoby zevnitř, pohled subjektivní.

Vnitřní subjektivní pohled nelze zvnějšku objektivně pozorovat a měřit, lze jej jenom interpretovat.

Správná „objektivní” interpretace vnitřního pohledu je však pro externího pozorovatele velmi obtížná, ba dokonce si dovoluji tvrdit, že až nemožná: jediným, který může plně pochopit o co jde, je ten, který dělá pohled zevnitř. Vnější pozorovatel se musí spolehnout na výpověď vnitřního pozorovatele, výpověď, která je zákonitě poněkud neúplnou, někde příliš zobecněnou, někde zase přespříliš zjednodušenou.

A proč se vlastně tímto subjektivním pohledem zabývat? To proto, že

Tento vnitřní pohled poskytuje jejímu nositeli recept na vnější chování.

Uvedené platí jak pro jednotlivce, tak pro celé skupiny lidí žijící v nějaké kultuře. Kultura totiž není, jak uvádějí některé její primitivní výklady,chováním; kultura je jenom receptem na chování.

Chceme-li nějak ovlivnit vnější chování, je dobré se zabývat receptem.

Je nyní, doufám, jasné, že ovládnutí onoho receptu je klíčem k ovládnutí člověka či celých uskupení lidí. Máme-li recept pod kontrolou my sami, je to fajn, neboť máme pod kontrolou svůj život. V opačném případě je nám určován okolím: lidmi a událostmi v něm.

Je však příznakem nezralosti až určité retardace, pokud při tvorbě onoho receptu zcela ignorujeme reálně existující vnější skutečnost, nebo pokud ji pojímáme výhradně v subjektivních pojmech, nebo pokud ji vnímáme jenom jako důsledek našeho subjektivního prožívání a chování.

Abych uvedl příklad.

Kdysi dávno, za dob Dale Carnegieho a jeho United Steels se mělo za to, že k úspěchu stačí přijít někam s pětníkem v kapse, zářivě se usmívat, věřit si a držet oční kontakt a sedat si do přední řady. Ještě teď se podobná doporučení těší značné oblibě. Mohu Vás ubezpečit, že jsem si tohle jako chudý student v sedmdesátých letech vyzkoušel. Dokonce jsem si ten pětník strkal do různých kapes. A dosažený výsledek? Vyhodili mě z hospody. To, že totéž pro někoho, někde, někdy zafungovalo úplně jinak, například o pětadvacet let později u Viktora Koženého, je objektivním faktem také. Okolí a jeho sny byly, abych tak řekl, v rezonanci.

Na začátku jsem psal, že vyloučit subjektivní pohled ze života je příznakem ne zcela rozvinuté osobnosti, nebo dokonce hlouposti. Teď k tomu dodávám, že vyloučit objektivní pohled je zrovna tak hloupé. Jsem názoru, že manažerem by měl být jenom ten jedinec, který prokazatelně zvládá oba pohledy naráz.

Nemít vlastní sny, tužby, aspirace a představy je pro člověka katastrofou. Nestát při tom nohama pevně na zemi a nevnímat vnější realitu také.

Objektivní a subjektivní realita se utvářejí dohromady. Nejsou nezávislými, ale vzájemně závislými elementy celého toho úžasného dění.Vnější realitu neurčujeme, jsme při její tvorbě jenom spoluúčastníky. A naopak: vnější realita nás sice ovlivňuje, ale ne zcela determinuje.

Takže doporučení:

Buďte realisté.

Buďte realisté v tom smyslu, že nebudete věřit iluzím, že jeden přístup, ať už je objektivním, nebo subjektivním, vypovídá o celé realitě, nebo že jeden z nich je správným, zatímco druhý ne. Každý z nich totiž vypovídá o jiné realitě. Vzájemně se doplňují, ovlivňují a společně dohromady fungují.

Takže vlastně nebuďte jenom realisté. Buďte i nerealisté.

Naučte se odlišit objektivní a subjektivní realitu a pak je spolu integrovat do synergicky působícího celku.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se