Netutlejte si svůj leadership pro sebe

Leadership pro sebe, nebo leadership, který je praktikován v odlehlé sluji bez kontaktu s ostatními lidmi, není transformačním leadershipem, ale ve svém nejlepším případě jenom osvíceným poustevnictvím.

Transformační leadership není o vedení shora, a to ani sebevíce geniálním. Transformační leadership je sdíleným uměním v přímém a oboustranném kontaktu. Je o vzájemném povznesení mysli či ducha na jakousi vyšší úroveň, vytvoření lepší vnitřní integrity a synergie a lepší vnější integrace a synergie. Jde prostě ve směru hlavního proudu vývoje evoluce celého ekosystému.

Tím, že ostatní lidi zasvětíte do svého osobního leadershipu, do svých prožitků, toho co chcete a po čem toužíte, toho co víte, sdělíte jim svá přesvědčení, radosti i strasti, tím nejenom předcházíte nedorozuměním, ale také je tím učíte. Kromě jiného je učíte tomu, aby totéž poskytovali vám a dalším lidem. Pak se také Vy i další lidé budete moci učit z osobních zkušeností ostatních.

Poměrně zjevným a častým případem, který lze velmi snadno napravit, je nesdílení tzv. proher. Když se podřízenému, nebo nadřízenému, nebo kolegovi nedaří to, co je jejich zodpovědností, bereme to, že je to jejich věc. Na papíře možná. Ale pokud jde o transformační leadership, tak to jenom jejich věc určitě není. Torpédujte to totiž společný účel, zájem, či cíl. A ten není a nemůže být něčím, co se lídra z hloubky celé jeho duše netýká. Jděte do toho - vyjádřete svůj bytostní zájem a nabídněte svoji osobní pomoc.

Netutlejte si svůj leadership pro sebe. Praktikujte jej navenek a učte jej ostatní. Dělejte to hned, a to i přesto, že možná cítíte, že váš leadership ještě není dokonalým. Nemějte obavy, dokonalým nebude nikdy. Sdíleným praktikováním se však bude zlepšovat. Sledujte směr hlavního proudu evoluce a nestůjte tam jak balvan.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se