Úvod k doporučením pro vedení

Leadership je velmi prastarým uměním, které se účelově zabývá komplexními systémy. V učitém slova smyslu se podobá Šivově tanci.

Natarádža

Natarádža, jedno z vtělení Šivy, je v hinduistickém pojetí metaforickou reprezentací komplexnosti Univerza a jeho vztahu k člověku.

Kruh, ve kterém se tanec Natarádži odehrává, vyjadřuje věčný koloběh celého Vesmíru.

Pán tance, Natarádža, tancuje současně několik odlišných a vzájemně se doplňujících tanců plné, jako celý Vesmír a člověk, jako jeho nedílná součást, paradoxů a nejednoznačností.

Při jednom z nich boří staré, a při druhém buduje nové. Bubínek v zadní pravé ruce vydává tóny nového, zatímco plameny v ruce levé ruce  ničí vše staré a přežité.

Gestem pravé přední ruky vyjadřuje ochranu těm, kteří se vydávají po správné cestě, a to před zlem a nevědomostí a iluzemi. Gesto levé přední ruky směřující k pozdvižené noze pak vyjadřuje pozdvižení a osvobození ducha.

Kobra, která se kolem Natarádži vine, představuje všechno pronikající kosmickou energii. Tato (Kundalini) energie je však spíše pojímána jako energie duchovní, než jako energie ve fyzikálním slova smyslu. Nejpříhodnější se mi pro ní jeví název univerzální kosmické vědomí, které  se projevuje v každém živočichovi a v každé květině.

Natarádža tančí po vskutku ohavném skřetu lidské nevědomosti a iluzí.  Při tom levou nohou zadupává a odvrací temnotu, zatímco pravou pozdviženou nohou člověka povznáší.

Svým neutrálním výrazem vyjadřuje Natarádža to, že z toho nemá ani radost, ani smutek. Koloběh Vesmíru je takový, jaký je.

Shrnuto, sečteno, podtrženo: svým tancem Natarádža

  • tvoří,
  • boří,
  • podporuje a chrání,
  • osvobozuje a povznáší,
  • zadupává nevědomost a iluze.

A proč nám vůbec Šiva jako Natarádža svůj tanec předvádí? Jaký to má smysl? Co je toho účelem?

Osvobodit lidského ducha od nevědomosti a omezujících iluzí a povznést jej na vyšší úroveň.

A to také dělají transformační lídři. Tančí jako Natarádža. Všichni.

Dá rozum, že zatančit Tandavu, tak se ten tanec jmenuje, aby bylo na co se dívat, není jen tak.

Pro zobrazení obsahu si ve vašem prohlížeči zapněte javascript.

Výuka začíná jednotlivými gesty.

Pro zobrazení obsahu si ve vašem prohlížeči zapněte javascript.

Nám ale nejde o Šivův kosmický tanec. Nám o jde transformační leadership. I zde však začneme, aby nakonec bylo na co se dívat, s jednotlivými izolovanými gesty - krátkými radami. Vlastně spíše doporučeními.

Budou to doporučení praktická. Což neznamená, že musí být logická. Neznamená to ani, že se musí týkat jenom vnějšího chování. Pod praktičností rozumím užitečnost a použitelnost.

Některé z doporučení se mohou jevit jako paradoxní, jiná jako nejednoznačná, a občas se stane, že si mezi sebou budou i odporovat. To je zcela v pořádku: leadership, člověk, skupiny lidí, lidská společnost, a konec konců i celý Vesmír prostě takové jsou.

Je i v pořádku, pokud se Vám některá z doporučení nebudou líbit. Uvažte pak, zda náhodou nedupají po skřetu zažitých omezujících iluzí a přesvědčení.

Jednotlivá doporučení jsou poměrně jednoduchá. V podstatě žádný zázrak. Zázraky nechávám na vás. Nechávám na vás, abyste jednotlivé kousky mezi sebou propojili, vytvořili z nich s celou svojí osobností synergicky působící celek, který je dále třeba opět synergicky propojit s ostatními lidmi a celým prostředím, a stvořit tak z toho všeho, i když ne kosmický řád, tak alespoň řádný a fungující leadership, na který se lze dívat, a který k něčemu je. Který generuje výsledky, nad kterými zůstává rozum stát. Zázrak.

Doufám, že někomu, někde a někdy budou alespoň některá z doporučení užitečná. Dejte mi, prosím, o tom nějak vědět. Když ne, pochopím, že jsou to rady, které nenacházejí své příjemce, a že bude výhodnější, když vypnu počítač a mozek. Alespoň pak ušetříme globální energetické zdroje.


Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se