Nová služba - mentorování skupin

Na Vedeme.cz jsme právě otevřeli novou kategorii placených služeb pro zákazníky - mentorování skupin. Formou rozhovoru s jejím ideovým tvůrcem Martinem Hájkem přinášíme, o co v ní asi tak jde.

Můžete stručně popsat, co to služba mentorování skupin je?

Tato služba přináší skupině lidí, a je jedno, zda z jedné organizace, nebo lidí, kteří se jen tak znají, pomoc a podporu mentora v počátečním nastavení toho správného přístupu k řešení nějaké komplexnější výzvy. Výzvy, která je pro izolovaného jednotlivce příliš obtížnou. Pokud jsou mentor a skupina přesvědčeni, že to skupina již dále zvládne sama, a mají pro to i důkazy, mentor odstupuje.

Takže je to totéž, jako koučování skupin?

Ne tak úplně. Při koučování a mentorování se liší výzva a liší se i způsob práce se skupinou.

V koučování jde obyčejně o dobře specifikovatelnou a uchopitelnou výzvu. Předpokládá se, že daný problém má nějaké příčiny a když se tyto najdou a napraví, bude problém vyřešen. Pomocí chytrých otázek napomáhá kouč skupině, aby si tyto výzvy dobře specifikovala, a našla příčiny, ke kterým se přijmou nápravná akční opatření. Po vyřešení výzvy je možné skupinu rozpustit. Velmi podobné je to s poradenstvím, až na ty otázky, samozřejmě.

Ne všechny výzvy mají tento charakter. Některé výzvy jsou, ve smyslu systémové teorie, projevem komplexního systému. Jsou, jak se tomu říká, jeho vynořujícími se vlastnosti. Vynořující se vlastnost je charakteristikou celého systému. Není za tím nějaká jedna příčina, nebo proces. A nelze jí ani dosáhnout a pak jí už jenom mít. Pokud jí chceme, je nutné jí jaksi neustále utvářet. Jinak její projev, ona vynořující se vlastnost, není.

Přijít na to co, kdy, kde, jak trvá u komplexních výzev někdy i celá léta. V tom může zkušený mentor, který to již prožil, který tam byl, který to třeba již n-krát řešil, významně pomoci. Může, a to na rozdíl od kouče, kromě otázek poskytovat i vodítka. Nemůže to však dělat, a to právě kvůli komplexnosti výzvy, jako prostý poradce. Nemůže říci "udělejte to tak a tak", a když se to tak udělá, bude to fungovat. Takhle to fungovat nebude.

Moc tomu nerozumím. Můžete uvést nějaký konkrétní příklad komplexní výzvy?

Jasně. Například hned první konkrétní služba Work Life Integration. Hned v jejím úvodu je popsáno standardní uchopení výzvy, jako problému rovnováhy mezi pracovním a nepracovním životem. Jasně, pokud pracujete manuálně, třeba v továrně nebo na poli, lze tuto výzvy uchopit jako rovnováhu: po definované době zapíchnout vidle, vyčistit si hlavu, a věnovat se něčemu jinému. V mnoha případech, a to například u intelektuálnějších nebo vztahových činností, je hledání rovnováhy k ničemu: každé omezení jakékoliv jedné části, aby vám nelezla do části druhé, způsobuje frustrace, a snahu jí doplnit na neořezaný celek, což zase vede k jejímu potlačování, což zase vede ke snaze jí mít celou, atd., atd. Tato bitva nemá konce. Je to, jak jednou řekl můj přítel, jako strkání chobotnice do síťové tašky. Jednotlivá chapadla lze zastrkovat koučováním. Žádný problém. Zastrčit je všechna a držet je tam znamená čelit komplexní výzvě.

Další komplexní výzvou, se kterou se lze setkat, je tzv. "dobrý vztah", třeba manželský, partnerský, vztah lidí v týmů a podobné. Nebo mé oblíbené vedení lidí, týmů a organizací. To vše jsou vynořující se charakteristiky nějakého komplexního systému, které před nás staví výzvy komplexního charakteru.

Nešlo by to dělat školením?

Zkoušel jsem to, a výsledky jsou u komplexních výzev bídné. Ne proto, že by lidé nepochopili, o co jde, jak to funguje, ale proto, že to neintegrují jako postoj a aktivity do svých životů. Skupina lidí, která se pravidelně setkává, a která je předmětem mentorování, má za účel tohle udržovat při životě. Jak výzkumy a zahraniční zkušenosti nasvědčují, jde to ve správné skupině podstatně lépe, než když si to člověk dělá sám. Zdůrazňuji, že ve správné skupině. Ta správná skupina je výzkumy a zkušenostmi definovaná jako skupina, která se vede sama. Nevede jí nikdo specifický, vedou jí všichni. Takže se vlastně vede sama. A právě taková skupina je také výsledkem onoho mentorování.

Zkoušel jsem některé komplexní výzvy řešit i koučováním. Jde to však příliš ztuha a pomalu. Klienti často nemají dostatek znalostí a zkušeností, aby si při řešení komplexního výzev sami přišli na systémový přístup. Používají sice ta správná slova - jako je třeba komplexita, vzájemná závislost, výhra-výhra, synergie, chaos, stabilita - ale jejich teoretický význam a praktické uplatnění jim standardně zcela a totálně uniká. Upozornění, rada, objasnění, ukázka, praktická aplikace podložená zkušenostmi a znalostmi to urychluje. To však již koučováním není.

Nabídnete v rámci mentorování skupin řešení ještě nějakých jiných výzev?

Jistě. Jejich základní seznam mám v hlavě. Teď to již jenom zpracovat. Zpracování jedné položky mi zabere tak dva až čtyři měsíce hrubého času.

Budete mentorovat i skupinu, která si definuje svoji vlastní výzvu?

Záleží na charakteru výzvy. Spoustu jich neznám, a některé, které znám, jsou pro mě výrazně nezajímavé. Také platí, že mnoho výzev, které organizace řeší, nemá komplexní charakter. Stačí na ně prosté vzdělávání, trénink, koučování, poradenství či expertíza.

Myslíte, že se bude vaše mentorování skupin dobře prodávat?

Myslím si, že tady a v této době nepůjde o nějaký masový prodej. Myslím, že koučování tady v ČR ještě zdaleka nevyčerpalo svůj potenciál, a tudíž se bude ještě rozvíjet. Vzhledem ke své veliké užitečnosti ještě není tak běžným, jakým by mohlo a mělo být. Očekávám, že ve zhruba následujících deseti patnácti letech bude u nás zájem o koučování ještě dále stoupat, a bude i stoupat jeho marketing, a to i v tom směru, jakoby šlo o hlavní až skoro jedinou metodu řešení výzev, které dost dobře nelze pokrýt vzděláváním a tréninkem. Očekávám tedy, že zájem o mentorování, a tedy i mentorování skupin pro řešení komplexních výzev, o kterém zde hovořím, budou v tomto období u nás projevovat jenom velmi nečetní fajnšmekři.

Tak proč to děláte?

Protože je to pro některé typy výzev je velmi produktivní, efektivní a užitečné.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se