O projektu Vedeme.cz

Projekt Vedeme.cz má za svůj cíl přispět ke zlepšení úrovně leadershipu v organizacích a ke zkvalitnění osobního a rodinného života rozvojem vůdčích znalostí a dovedností i celé osobnosti lídra.

V organizacích, a to nejenom velkých a zavedených, je řízení obyčejně na dostatečně dobré úrovni. Pod dostatečně dobrou úrovní rozumím takovou úroveň, která je vzhledem ke kontextu, tj velikosti organizace, vzhledem k jejímu poslání, procesům, struktuře, zkrátka vzhledem k vnějším a vnitřním faktorům, dostatečně dobrá. Z čehož plyne, že zlepšení úrovně řízení nezlepší výkonnost a efektivitu dosahování výkonu organizace nijak dramaticky.

S vedením je tomu jinak. Například v organizacích manažeři vedou své spolupracovníky (a sebe) jen zcela výjimečně, a když už, tak často intuitivně a tudíž ne zcela efektivně. Ukazuje se pak, že poměrně malé zlepšení vůdčích schopností (i stávajících řídících pracovníků) se významně a rychle odráží na vzrůstu podnikového výkonu a efektivity jeho dosahování.

Shrnuto, sečteno, podtrženo - vedení, ne řízení, je rozhodujícím zdrojem konkurenceschopnosti podniků v nadcházejícím období.

Mnohé organizace, zejména organizace typu podnik, to cítí a chtějí to změnit. Chtějí zlepšit úroveň leadershipu. A tady je trochu zádrhel ...

Klasická teorie a praxe managementu, která se vyučuje, je značně nevyvážená ve prospěch řízení. Jednak jsou s řízením bohaté historické zkušenosti a za druhé je to snáze uchopitelné, takže je to dobře popsatelné a tedy se to dobře přednáší. Důsledkem je, že absolventi kurzů, či vysokých škol, jsou spíše řídící, než vedoucí pracovníci. Je sice pravda, že některé školicí firmy, či instituce se snaží tuto nevyváženost napravit a rozšiřují tématiku klasického managementu o problematiku vedení. Zatím však, jak vidíme z praxe, bez nějakého výraznějšího úspěchu.A myslím, že tyto výsledky budou ještě nějakou dobu stejné. Jednak je jich málo, a za druhé, což je podstatné,  některé poslední výzkumy z oblasti neurologie, se kterými jsem přišel do styku, ukazují, že způsob výuky předmětu leadershipu musí být objektivně jiný, než klasický. Ověřil jsem si to i během mé vlastní manažerské praxe.

V osobním a rodinném životě je to podobné. Jak málo lidí ví, co opravdu chce! Jak málo lidí žije podle toho, co doopravdy chtějí. A jak hodně lidí dostává od života to, co dostávat nechtějí!

Změnit to je, podle mne, až na první krok, snadné. Po prvním kroku totiž stačí již jenom pokračovat v nastoupené cestě.

A ten první krok?

Ten první krok je OPRAVDU CHTÍT.

Rád bych, aby projekt Vedeme.cz pomohl jak s tím prvním, rozhodujícím krokem, tak s těmi kroky dalšími...

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se