Copyright

Vedeme.cz obsahuje materiály, které podléhají autorskému zákonu. Jedná se o, a nejenom o, logo, použitou grafiku a a obsah příspěvků a článků.

Například obsah článků publikovaných na Vedeme.cz je chráněn licencí Creative Commons BY-NC-ND Česká republika, tj. "Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Nezasahujte do díla". Uvedené znamená, že pokud někde publikujete celý článek, uvedete autora, a je to pro nekomerční použití, není nutné žádat autora o souhlas. V některých případech to však nutné je.

V případě zájmu použití části autorsky chráněných materiálů Vedeme.cz se, prosím, řiďte následujícím návodem.

Jenom odkaz

Pokud přímo necitujete, nebo nereprodukujte něčí cizí písemný materiál, ale jenom se na něj odkazujete, nepotřebujete žádný souhlas autora. Zde totiž nic nekopírujte, ale vyjadřujete svůj vlastní názor k cizí práci. V tom případě stačí uvést zdroj. Obyčejně se při tom uvádí publikace a autorovo jméno.

Příklad odkazu na webu:

Nedávno jsem četl článek (Jméno a příjmení autora: Vést, nebo řídit?), který pojednává o rozdílech, mezi řízením a vedením. Myslím, že bla bla bla.

Krátká citace

Za krátkou citaci je (mezi slušnými a duševně zdravými lidmi) všeobecně považován úryvek textu do délky několika řádků a bez převzetí ilustrací. Ani v tomto případě nepotřebujete autorovo povolení. Citovaný text se vhodným způsobem (uvozovkami, kurzívou a podobně) vyznačí a opět se uvede zdroj (autor a publikace).

Příklad:

Ve svém příspěvku Vést, nebo řídit? uvádí jeho autor, jméno a příjmení autora, že „bla bla bla.”

Ostatní

V ostatních případech je nutné si vyžádat autorův písemný souhlas k použití materiálu. Zcela zásadně tehdy, pokud je délka převzatého textu delší, než cca 900 znaků (včetně mezer) nebo pokud jsou přebírány ilustrace.

Pokud autorův souhlas obdržíte, je vhodné, abyste ve svém odkazu na zdroj uvedli, kromě nutného názvu publikace a autora také kouzelnou formulku: „Copyright © Martin Hájek, 2007, publikováno se souhlasem autora”.

Jak požádat autora o souhlas

Napište autorovi e-mail, nebo požádejte administrátora o její sdělení. Najdete je v kontaktech.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se