Omezení odpovědnosti

Autoři, redaktoři a vydavatel Vedeme.cz dle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašují, že rady, doporučení a techniky, které poskytují na Vedeme.cz mají za cíl pomáhat uživatelům webu.

Zároveň autoři, redaktoři a vydavatel Vedeme.cz prohlašují, že konkrétní aplikace uvedených rad, doporučení a technik je značně individuální a proto negarantují, že rady, doporučení a technik uveřejněné na Vedeme.cz povedou k požadovanému výsledku.

Autoři, redaktoři a vydavatel Vedeme.cz nenesou odpovědnost za případné ztráty a škody, které vznikly samostatným aplikováním zveřejněných rad, doporučení a technik.

Garance jsou samozřejmě poskytovány v případě poskytnutí některé z placených služeb.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se