Základní pravidla Vedeme.cz

Prosíme o respektování následujících základních pravidel.

Zákaz urážek, obtěžování a šíření nesnášenlivosti

  • Na Vedeme.cz jsou zakázány příspěvky s urážlivým obsahem, příspěvky mající povahu sexuálního obtěžování a příspěvky s odkazy na stránky s tímto obsahem.
  • Na Vedeme.cz jsou zakázány příspěvky, které šíří rasovou, politickou, náboženskou či jinou nesnášenlivost a příspěvky s odkazy na stránky s tímto obsahem.

Zákaz nelegálního obsahu a porušování autorských práv

  • Na Vedeme.cz je zakázáno publikovat příspěvky s nelegálním obsahem a příspěvky s odkazy na stránky s tímto obsahem. Jedná se například o příspěvky porušující autorská práva, daňové zákony a podobně.
  • Příspěvky na Vedeme.cz jsou chráněny autorským zákonem. Chcete-li si něco zkopírovat, citovat, či jinak používat, řiďte se při tom, prosím, publikovaným návodem.

Minimálně neškodit

  • Když už nemůžete ostatním uživatelům webu Vedeme.cz pomoci svoji radou a podporou, alespoň neškoďte.

Důsledky porušení pravidel

  • Vydavatel Vedeme.cz si vyhrazuje právo příspěvky, které porušily výše uvedená pravidla, z webu odstranit a autora uvedených příspěvků vyškrtnout ze seznamu registrovaných uživatelů, a to bez jakéhokoliv předchozího varování.

Řešení problémů, stížností, podnětů

  • S případnými poznatky ohledně porušení uvedených pravidel, nebo s dotazy na tato pravidla se obracejte, prosím, přímo na vydavatele Vedeme.cz.
  • S koncepčními otázkami webu se obracejte také na vydavatele.
  • S technickými problémy a podněty se obracejte na administrátora webu.
  • S odbornými dotazy a připomínkami se obraťte přímo na autory příspěvk.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se