Martin Hájek profil a životopis

Martin Hájek

Dostalo se mi v životě štěstí, že jsem měl příležitost řídit a vést stovky lidí. V různých typech organizacích: v dobrovolných, zájmových, společenských i podnikatelských, v organizacích malých, větších i mezinárodních. Začal jsem s tím v roce 1973, kdy jsem se jako sedmnáctileté ucho stal vedoucím sto padesáti lyžařských instruktorů v oddílu s celorepublikovou působností. Vydržel jsem to (a vedení lidé také), osm úspěšných (z hlediska oddílu a jeho klientů) let. Pak následovaly další a další a další. Nakonec jsem to položil v roce 2005 jako (úspěšný) generální ředitel a předseda představenstva firmy holdingového typu, ktará měla deset různě zaměřených firem v ČR, SR, HU, UA, PL.

Praxí i průběžným vzděláváním jsem získal poměrně slušnou manažerskou expertízu v prodeji a marketingu, financích, personalistice, provozu, poskytování služeb klientům, v projektovém i krizovém managementu. Poučil jsem se, někdy radostně, jindy drsněji, že být v dnešním komplexním prostředí dobrým manažerem předpokládá tři věci: za prvé pochopení a zvládnutí klasického managementu. Za druhé pochopení jeho dobové podmíněnosti, a to jak v účelu, tak v jeho prostředcích. A konečně za třetí doplnění k tomu něčeho, co, podobně jako jiní, nazývám leadershipem, propojením a integrováním obojího dohromady.

Ověřil jsem si, a z dalších pramenů potvrdil, že tento způsob přináší podstatně lepší výsledky, číselné, uspokojivější, hodnotnější, radostnější a trvalejší pro všechny zainteresované, výsledky, které nejsou doprovázeny tolik oblíbenou vnitřní či vnější deprivací či devastací, nebo potřebou dalších lidských, finančních, materiálových a dalších zdrojů.

S hlubokou pokorou vnímám, že jsem nic nového nevynalezl. Vnímám, že leadership je zkušeností lidského druhu, která se objevila v době vzniku lidské kultury před nějakými čtyřiceti tisíci lety, a která se v následujících desítkách tisíc let osvědčila: umožnila nám se stát tím, čím jsme. Perfektně odpovídá biologické, psychologické, sociálně kulturní podstatě člověka v jeho komplexním prostředí, jehož součástí je. To, že jsme na to v posledních zhruba patnácti stech letech zapomněli, je naším hlubokým omylem, ze kterého se, jak doufám, opět vzpamatujeme. Trendy světového moderního managementu i trendy rozvoje osobnosti k tomu jednoznačně směřují a neustále sílí.

Teorií i praxí leadershipu se intenzivně zabývám od roku 1992, kdy jsem se stal manažerským profesionálem v komerční firmě, od roku 2005 se jím zabývám již výhradně.

Vlastní praxe vedení je věc jedna (rudimentární leadership mají v "krvi" i primáti), pomáhat ostatním jak vést sebe, týmy, nebo organizace, tak, aby to bylo lepší, než to umí primáti, je věc druhá; věc, která nutně vyžaduje osobní zkušenost, poměrně široké znalosti i určitý stupeň vyzrálosti. Myslím, že vzhledem ke svému věku, osobním i profesním zkušenostem a znalostem, které jsem získal, výsledkům, kterých jsem dosáhl, se mohu kvalifikovaně o své znalosti a zkušenosti s ostatními podělit. Něco naučit, inspirovat, motivovat, nebo prostě jen pomoci s překonáním těžkostí.

Při poskytování služeb, propagaci leadershipu a znalostí o něm spolupracuji s celou řadou organizací i jednotlivců a s otevřenou náručí vítám další.

Kdyby náhodou někoho napadlo se na mně obrátit, tak ještě jednu důležitou věc: zázraky ano, ale nesmí odporovat vědeckým poznatkům.

Velmi stručný životopis

Narodil jsem se v roce 1954. Po vysoké škole jsem si udělal postdoktorát - jsem kandidátem věd v oblasti matematiky a fyziky, přesněji řečeno v oblasti kvantové a nelineární optiky.

Dvanáct let jsem pracoval v základním výzkumu, a to jak na vysoké škole, tak v Akademii věd. Poté jsem působil již pouze v soukromém, komerčním sektoru. Sice jsem nastoupil jako pouhý správce počítačové sítě a vedoucí malého pětihlavého střediska, ale již po roce jsem byl jmenován technickým ředitelem firmy. A od té doby, tedy od roku 1993, jsem nepřetržitě působil na různých vrcholových manažerských pozicích a v různých firmách, většinou však v IT sektoru. Byl jsem finančním, provozním a personálním ředitelem, ředitelem obchodním a marketingovým i, a to převážně, ředitelem společnosti. Působil jsem také jako statutární zástupce na pozici jednatel a ve dvou společnostech na pozici předseda představenstva; jedna z nich byla firmou holdingového typu sdružující deset společností na území střední a východní Evropy

Jsem přes třicet let manželem hezké, chápavé a trpělivé ženy, jsem otcem tří obdivuhodných dětí, jsem také (zatím pouze) dvojnásobným dědečkem. Celý život se věnuji různým druhům sportu a neobejdu se ani bez svého opravdu dlouholetého koníčka - výpočetní techniky.

Od roku 2005 provozuji svoji vlastní nezávislou praxi: poskytování služeb vzdělávání, koučování, mentorování a poradenství v oblasti leadershipu. Na dané téma se také zabývám publikační činností. Od té doby také provozuji web Vedeme.cz, a to jako otevřený inspirativní a znalostní zdroj pro všechny zájemce o leadership.

Přehled manažerské praxePřehled vzdělání
 • 1973 - 1979: vedoucí dobrovolného sdružení (150 cvičitelů lyžování),
 • 1987 - 1989: vedoucí dobrovolného sdružení (300 členů klubu výpočetní techniky),
 • 1991 - 1992: vedoucí výzkumného grantového projektu ČSAV,
 • 1992 - 1993: vedoucí střediska ve výrobní firmě,
 • 1993 - 1994: technický ředitel ve výrobní firmě,
 • 1994 - 1997: ředitel a jednatel IT firmy,
 • 1997 - 1998: obchodní ředitel IT firmy,
 • 1999 - 2003: finanční, provozní a personální ředitel a jednatel IT firmy,
 • 2003 - 2005: předseda představenstva, ředitel společnosti holdingového typu, 10 firem, 5 států.
 • 1979: VŠ (ČVUT), Ing.
 • 1987: VŠ (ČVUT), CSc.
 • 1994: Obecný management (Open University)
 • 1995: Finanční management (Open University)
 • 2002: Projektový management (CMC Graduate School of Business)
 • 2002: NLP Business Practitioner: koučování (Institut pro NLP)
 • 2004: NLP Master Practitioner: koučování a terapie (Institut pro NLP)

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se