Emocionální inteligence a vedení lidí

Daniel Goleman

Psycholog a novinář Daniel Goleman je velmi známý zejména pro svoji publikaci z roku 1995 - Emotional Intelligence, která populární formou shrnula závěry psychologických výzkumů: úspěch v životě a práci závisí spíše na emocionální inteligenci, než IQ, nebo technologických znalostech a dovednostech.

Kniha Emotional Intelligence byla dle New York Times bestsellerem celý rok a půl, během kterého se prodalo více, než pět miliónů výtisků a byla přeložena do více než třiceti jazyků.

Pojďme se podívat, co David Goleman soudí o vztahu emocionální inteligence s vedením lidí.

Následující úryvky jsou převzaty z Golemanova příspěvku pro Harvard Business Review, November-December 1998: Co dělá lídra lídrem? (What Makes a Lídr?).

Význam emocionální inteligence

Výzkum z roku 1996 ukázal, že manažeři, kteří měli určitou nadlimitní emocionální inteligenci překračovali business plán v průměru o 20%, a ti, kteří ji nedosahovali, v průměru neplnili plán o 20%. A to bez ohledu, zda je to v Americe, Asii, či Evropě.

S kolegy a podnikovými psychology provedl Daniel Goleman výzkum v téměř dvou stovkách větších firem. Při porovnávání vlivu intelektu, technologických dovedností a emocionální inteligence na excelentní výkon zjistil dramatické rozdíly: emocionální inteligence se ukázala být dvojnásobně důležitá, než všechny ostatní složky, a to ve všech hierarchických úrovních organizace. A navíc, její význam pro efektivnost pracovníka stoupal úměrně s postupem pracovníka směrem nahoru v podnikové hierarchii. To jest, čím výše v podniku člověk stojí, tím má emocionální inteligence významnější vliv na jeho efektivitu.

Co je emocionální inteligence?

Emocionální inteligence má pět vzájemně se ovlivňujících složek

  • Sebeuvědomění - lidé se silným sebeuvědoměním si jsou vědomi svých slabin a nebojí se o nich hovořit. S humorem.
  • Seberegulace - vyplývá ze sebeuvědomění, ale jde jiným směrem. Lidé, kteří to mají umí cílevědomě usměrňovat svoje reakce .
  • Sebemotivace - vášeň pro dosahování výsledků kvůli výsledkům samotným - a nikoliv pouze reakce na stimulace ze strany firmy - to je pro lídry neodmyslitelné.
  • Sociální uvědomění - je v podstatě braní do úvahy pocitů ostatních lidí při vlastním rozhodování.
  • Sociální dovednosti - raport s ostatními a nasměrování ostatních k požadovanému výsledku. Manažeři, kteří postrádají ostatní čtyři složky pravděpodobně v sociálních dovednostech neuspějí.
Ve svých nejnovějších pracích uvádí Goleman pouze 4 složky emocionální inteligence: seberegulaci a sebemotivaci dává do jedné kategorie - sebevedení (self-management).

Lze emocionální inteligenci rozvíjet?

Odpověď Golemana s odkazem na názory ostatních psychologů zní „Jednoznačně ano.” Horší zpráva tkví v tom, že nikoliv tradičními způsoby výuky, to jest těmi, které jsou zaměřeny na racionální část mozku. Důvod je jednoduchý: emocionální inteligence je spojena zejména s limbickým systémem, který pracuje s emocemi. Ukázalo se například, že výuka zaměřená na rozvoj emocionální inteligence, která probíhala tradičním způsobem, nezvýšila, ale naopak snížila vlastní výkon člověka v organizaci. Správný způsob výuky musí uvést do práce limbický systém, emoce, musí pomáhat lidem zbavit se starých vzorců chování a zavést nové. Z tohoto požadavku vyplývají z hlediska organizace zřejmé nevýhody: tento jiný způsob výuky trvá mnohonásobně déle, než tradiční a je také velmi individuální. Koučování, praxe a zpětná vazba, jsou nezbytné.

Výcvik, nebo spíše výchova - doplnění klasického managementu o schopnost vedení lidí je tedy dražší a delší. Pokud je však ve hře 40% rozdílu v zisku podniku, stojí za to se nad tím zamyslet. Není-liž pravda?

Přidat komentář

Základní pravidla k psaní příspěvků jsou uvedena zde.

Vlajková loď

Uvažte vlajkovou loď, Školu manažerského leadershipu Vedeme.cz, dlouhodobý kurz leadershipu, který opravdu stojí za to.

Pro profesionální manažery, kteří sebe a týmy a organizace, ve kterých působí, berou opravdu vážně a jsou rozhodnuti s těmito entitami dosáhnout výsledků, nad kterými zůstává rozum stát.

Otevřené kurzy Vedeme.cz 2015

Právě teď se lze přihlásit na následující otevřené kurzy Vedeme.cz:

Váhejte rychle!

Palte ještě rychleji!

Mentoring pro úspěšné lídry

Motto: "Je mi přes čtyřicet. Jsem úspěšným manažerem, manželem a rodičem. Vše, o čem jsem snil, se mi splnilo. A tak si říkám, zda je tohle opravdu všechno?"

Zní to familiérně? Pokud ano, uvažte mentoring od toho, který tyhle vody důvěrně zná, protože tam již byl. Ozvěte se.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se