V této sekci naleznete celou řadu příspěvků pro lepší leadership - vedení sebe i druhých. Vznášejí otázky a pokoušejí se najít odpovědi v komplexním předmětu leadershipu: Proč by měl kdo jak vést koho, aby se vedený děláním čeho pro které lidi dostal kam?

Přístup k těmto zdrojům je zcela otevřený: zadarmo a bez nutnosti jakékoliv registrace.

Pro Vaši inspiraci pro vedení lidí i pro svůj osobní seberozvoj zde naleznete různé myšlenky z knih, článků, webů a podobně.

Tyto články netvoří nějakou ucelenou nebo souvislou řadu; čtěte je tedy, jak vás zrovna napadne...

Na sebe navazující články Vedeme.cz o některých aspektech vedení zejména v manažerském kontextu. Doporučuji je číst popořadě jako knihu.

Předmluva a úvod
Základní pojmy: management, vedení, řízení, leadership a vůdčí osobnost a vztahy mezi nimi.
Něco málo o lidech a jejich chování.
Pro potřeby dobrého vedení lidí mají lídři užitečné, neužitečné a bránící postoje. Zde je několik takových, které se mnohým při vedení lidí osvědčily.
Oblast hodnot, kritérií a přesvědčení je základní oblastí působení lídra na své okolí.
Integrita, celistvost, soulad, synergie - čtyři velmi důležitá slova v leadershipu.
Transformační leadership, vedení lidí, působí zejména na emoce. Takže pro vedení lidí je nutné o nich něco vědět a umět s nimi pracovat.
Transformační leadership působí zejména na emoce. Transformační vedení lidí se hodně týká motivace lidí. Není motivace bez emocí.
Jak motivace, podoblast práce s emocemi, vypadá a funguje?
Určitě je důležité, na co myslíme. Někdy však zapomínáme, že je důležitý i způsob, jakým na to myslíme.
Praktické tipy pro motivaci za účelem dosažení vynikajících výsledků. Nejen však výsledků hmatatelných, ale také v osobní rozvoji každého jednotlivce.
Tipy nejsou, jak nahlédnete, mezi sebou úplně nezávislé. Stává se, že má-li nějaký fungovat, nestačí jej jen dělat, ale musí už fungovat i druhý.
Delegování je pro lídra naprosto kruciální záležitostí. Ne proto, aby se zbavil práce, ale proto, aby splnil své vrcholné poslání: aby se i ostatní stali lídry.
Dříve, než se pustíme do budování konkurenceschopnosti, nebo vlastní konkurence, je třeba uvážit, zda je to opravdu nutné, nezbytné, či vhodné a žádoucí. Často existují lepší alternativy. A s nimi bychom měli začít nejdříve.
Řídit skupiny je triviální. Vedení týmů je často výzvou i pro opravdové lídry. Co to tým je? Jak se vybuduje? Na co si dát pozor? Atd. atd.
Pár důležitých věcí na závěr.

Zde jsou publikovány recenze knih, které mají alespoň nějaký vztah k vedení lidí, týmů a organizací a k vlastnímu seberozvoji lídra. Dle svého zaměření jsou knihy rozděleny do několika kategorií.

Vlastní hodnocení knih je vztaženo k problematice vedení.

Pokud některou knihu nepříliš dobře ohodnotím, nebo ji nedoporučím, tedy rozhodně neznamená, že je špatná. Znamená to pouze to, že ji pro vedení lidí, týmů a organizací a z pohledu tohoto webu vnímám jako neužitečnou, nebo i zavádějící.

Recenze knih o managementu, řízení a vedení lidí, týmů a organizací.

Recenze knih o sportu, fyzické kondici, zdraví a zdravé výživě. I tato oblast patří k rozvoji vůdčí osobnosti a hodně ovlivňuje její efektivitu při vedení sebe sama, vedení lidí, týmů a organizací.

Recenze knih z různých oblastí psychologie (vědecká až populární), o kterých jsem přesvědčen, že mají vztah k vedení lidí, týmů a organizací, nebo k osobnímu rozvoji vůdčí osobnosti.

Ačkoliv to není považováno za striktně vědecké, ukazuje se, že i některá duchovní literatura, zvláště ta, která vyjadřuje harmonickou jednotu ducha, mysli a těla, a jejíž recenze naleznete zde, přispívá k rozvoji vůdčí osobnosti. Navíc se v poslední době ukazuje, že žádná udržitelně působící organizace se bez určité sjednocující spirituality vlastně ani neobejde.

Mezlidské vztahy, a to nejenom na pracovišti, ale také v rodině, jsou pro lídra velmi důležitou oblastí. Zde pro svoji inspiraci i poučení naleznete recenze příslušných publikací.

Recenze knih pro podnikatele - vůdčí osobnosti z oblasti podnikání.

Vzhledem k tomu, že koučování je jednou z dobrých a osvědčených metod rozvoje leadershipu, přinášíme i recenze knih z oblasti o koučování.

Recenze publikací zaměřených na osobní rozvoj lídra, rozvoj vůdčí osobnosti.

Recenze knih, které jsou speciálně zaměřeny na oblast organizační, nebo též firemní či podnikové kultury. Organizační kultura, nebo spíše její uvědomělé a cílené kultivování, to je oblast, která je jednou z hlavních oblastí zájmu lídra při vedení organizací a týmů.

Zde naleznete recenze knih, pro které se nenašla jiná vhodná kategorizace, a které mají vztah k vedení lidí, týmů, organizací a pro rozvoj vůdčí osobnosti.

Velmi krátká doporučení pro lepší sebevedení, nebo vedení druhých, která se při svém praktickém použití docela osvědčila.

Možná, že i Vám se někdy, někde a v něčem budou hodit. Uvidíme.

Zde jsou nadneseny věčné otázky leadershipu, na které stále hledáme odpovědi.

Možná, že konečné a finální odpovědi ani nenalezneme. Možná však, že o to v podstatě ani nejde. Sám proces vznášení otázek a hledání odpovědí může být velmi ozdravným, inspirujícím, nebo dokonce transformačním.

V této sekci hodně spoléhám na aktivitu čtenářů. Je to podle mě užitečnější, než hledat otázky a odpovídat si na ně jenom sám pro sebe.

Management je všeobecně považován za nesmírně tvrdou a vyčerpávající práci.

U zodpovědných manažerů tomu tak je dokonce i ve skutečnosti: jsou na sebe až tak přehnaně přísní a nároční, že by s nimi neměnil ani ten nejubožejší otrok.

Ať tak či onak, jedním z účinných antistresových opatření je recept veselé mysli: nebrat ten management a ani sebe zase tak moc vážně a tragicky. Uvažte ostatně, že konec konců se ze života stejně nedostanete živí. Je dobré ty tragédie poněkud vyvažovat, smást se a šířit radost. Je nanejvýš pravděpodobné, že tu radost pak opravdu budete mít.

Neberte tedy sekci "Pro radost z vedení" jako urážku, ale jako antistresový program. Ať jste již zodpovědnými manažery, nebo ne.

Atlas, který právě otevíráte, podrobně klasifikuje a popisuje jeden z velmi rozšířených živočišných druhů obývajících naši planetu. Tento druh je obecně znám pod názvem manažeři.

Pod manažerem rozumíme jedince podtřídy druhu homo sapiens, jedince, jehož posláním je něčeho dosáhnout prostřednictvím jiných jedinců této podtřídy.

Existuje více přístupů ke kategorizace manažerských plemen. V tomto atlasu jsme zvolili třídění z pohledu majitele chovné stanice, a to dle užitečnosti plemena pro chovnou stanici. Z tohoto pohledu existuje celé spektrum plemen: od těch, která jsou pro chovnou stanici velkým přínosem, až po ta, která stanici výrazně škodí.

Je třeba si uvědomit, že kterékoliv z popsaných plemen se velmi zřídka vyskytuje ve své ryzí podobě. Je daleko běžnější se potkat s křížencem (tzv. parchantem), než s čistým reprezentantem daného druhu.

Manažerský atlas se hlásí k intelektuálnímu odkazu (abecedně): cimrmanismu a darwinismu.

Příspěvky čtenářů Vedeme.cz na téma vedení sebe sama, nebo nějakého druhého jednotlivce, nebo vedení týmů, či organizací.

Jedna kapka vedle druhé a možná, že za nějakou dobu vznikne i oceán. Každý může trochu kápnout...

Návody a pravidla, která se týkají používání stránek Vedeme.cz.

Veškerá oznámení, která se týkají Vedeme.cz: webových stránek a poskytovaných služeb.

Oznámení, která se týkají provozu stránek Vedeme.cz.
Zde naleznete, jak název napovídá, marketingová a obchodní oznámení.
Všechna ostatní oznámení.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se