Atlas, který právě otevíráte, podrobně klasifikuje a popisuje jeden z velmi rozšířených živočišných druhů obývajících naši planetu. Tento druh je obecně znám pod názvem manažeři.

Pod manažerem rozumíme jedince podtřídy druhu homo sapiens, jedince, jehož posláním je něčeho dosáhnout prostřednictvím jiných jedinců této podtřídy.

Existuje více přístupů ke kategorizace manažerských plemen. V tomto atlasu jsme zvolili třídění z pohledu majitele chovné stanice, a to dle užitečnosti plemena pro chovnou stanici. Z tohoto pohledu existuje celé spektrum plemen: od těch, která jsou pro chovnou stanici velkým přínosem, až po ta, která stanici výrazně škodí.

Je třeba si uvědomit, že kterékoliv z popsaných plemen se velmi zřídka vyskytuje ve své ryzí podobě. Je daleko běžnější se potkat s křížencem (tzv. parchantem), než s čistým reprezentantem daného druhu.

Manažerský atlas se hlásí k intelektuálnímu odkazu (abecedně): cimrmanismu a darwinismu.

Za účelem lepšího uživatelského komfortu, analýz návštěvnosti a čtenosti článků používá Vedeme.cz soubory cookies, které se uloží do vašeho zařízení.

Ještě nemáte účet uživatele? Vytvořit účet

Přihlásit se